Seznam kulturních památek v Dolních Chabrech

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Dolní Chabry v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Dolní ChabryEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Q12030535)


 
   
44388/1-1698
Pam. katalog
MIS
Dolní Chabry Bílenecké náměstí, pp. 2, 1, 3
50°8′57,31″ s. š., 14°26′32,07″ v. d.
Jedinečná původně románská stavba panského kostelíka s torzálně dochovanými nástěnnými malbami. Celý areál si doposud udržel středověký urbanistický charakter.
  • kostel Stětí sv. Jana Křtitele; románská jednolodní podélná stavba s půlkruhovou apsidou završený příkrou sedlovou střechou se sanktusníkem. Na severní straně se ke kostelu pojí předsíň.
  • hřbitov, dochovalo se několik náhrobků
  • ohradní zeď s bránou, zeď z lomové opuky, omítaná, vstupuje se novorománskou brankou se sedlovou stříškou.
  • barokní zvonice, v jižní části hřbitova ve zdi, ve spodní části zděná, výše dřevěná laťová s jehlancovou střechou.

Poznámka: MonumNet uvádí Dolní náměstí
Památkově chráněno od roku 1966.  

Knorův statek (Q31499004)


 
   
44389/1-1697
Pam. katalog
MIS
Dolní Chabry Bílenecké náměstí 15/11, Na dolíku
50°8′56,7″ s. š., 14°26′36,48″ v. d.
Venkovská usedlost z doby před rokem 1654 (dle Památkového katalogu z 2. poloviny 18. století), barokní až klasicistní Knorův statek či Duchoslavův statek (maj. Duchoslav Petržele), v 90. letech 20. století prošel renovací. Patří k nejvýznamnějším památkám lidové architektury na území Prahy.
  • obytná budova čp. 15,
  • špýchar,
  • stodola,
  • hlavní brána s brankou
  • ohradní zdi

Poznámka: MonumNet uvádí Dolní náměstí
Památkově chráněno od roku 1966.  

Menhir Zkamenělý slouha (Q37176039)


 
   
40809/1-1696
Pam. katalog
MIS
Dolní Chabry Ládevská, před čp. 542, pp. 1486/6
50°8′35,41″ s. š., 14°27′6,66″ v. d.
Menhir Zkamenělý slouha. Neopracovaný buližníkový kámen vysoký cca 150 cm, který se směrem vzhůru jehlancovitě zužuje. Kámen pochází patrně z bývalého kultovního místa nebo mohyly. Podobná stéla z keltského hradiště se našla u Libenic u Kolína. Menhir stál původně v poli.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat