Seznam kulturních památek v Blatně (okres Chomutov)

Seznam kulturních památek v obci Blatno (okres Chomutov) v okrese Chomutov

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Blatno v okrese Chomutov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BlatnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 9 (Q31870594)


 
   
21266/5-450
Pam. katalog
MIS
Blatno Blatno 9
50°30′45,54″ s. š., 13°21′28,76″ v. d.
Dům byl postaven v polovině 19. století. Patrová stavba na obdélné parcele. Přízemí domu je zděné, patro hrázděné, ze tří stran pobíjené šindelem (obě štítová průčelí a severní průčelí). Krušnohorský typ domu.

Poznámka: V MonumNetu bylo dříve uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Fara (Q31870639)


 
   
18004/5-448
Pam. katalog
MIS
Blatno Blatno 2
50°30′42,73″ s. š., 13°21′31,9″ v. d.
Areál fary v těsném sousedství kostela je tvořen budovou fary a relikty ohradní zdi, která areál vymezuje. Směrem ke kostelu je na okraji parcely brána a branka z hranolových pilířů.

Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Kostel svatého Michaela Archanděla (Q18603831)


 
   
14991/5-447
Pam. katalog
MIS
Blatno st. 17
50°30′43,37″ s. š., 13°21′34,63″ v. d.
Pozdně barokní kostel svatého archanděla Michaela byl postaven v roce 1782 a obnoven v roce 1892. Jednolodní, orientovaná stavba má na západě hranolovou věž zastřešenou cibulovou kupolí. Interiér objekt je bohatě zdoben nástěnnými malbami.

Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

KvětnovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Navštívení Panny Marie (Q19602283)


 
   
45379/5-451
Pam. katalog
MIS
Květnov 50°31′13,44″ s. š., 13°22′30,79″ v. d. Barokní kostel Navštívení Panny Marie. Areál poutního kostela s márnicí se nachází na návrší a přístup tvoří terénní schodiště. Ohradní zeď vymezuje přiléhající plochy. Jádro kostela pochází z 16. století, ale zásadní jsou barokní přestavby v 17. a 18. století. Správu prováděli jezuité.

Poznámka: Parcelní čísla v Památkovém katalogu neuvedena.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Hrad Najštejn (Q1013188)


 
   
21047/5-521
Pam. katalog
MIS
Květnov 2,5 km východojihovýchodně od Květnova, severozápadně nad vodní nádrží Jirkov, pp. 489/1
50°30′52,56″ s. š., 13°24′15,48″ v. d.
Zaniklý gotický hrad Najštejn (Neustein). Zřícenina se nachází na ostrohu nad vodní nádrží Jirkov. Hrad byl přístupný pravděpodobně pouze po šíji, která byla navíc přeťata příkopem a valem. Hrad byl užíván svému účelu jen velmi krátkou dobu v průběhu 14. století.

Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Dům čp. 11 (Q31207525)


 
   
24041/5-453
Pam. katalog
MIS
Květnov Květnov 11
50°31′9,47″ s. š., 13°22′19,07″ v. d.
Objekt byl postaven okolo roku 1850. Do ulice je otočen štítovou stranou. Obytná a hospodářská stavba je patrová se sedlovou střechou. Na zděné přízemí navazuje hrázděné patro, které je na štítových stěnách a štítě ještě pobíjeno šindelem.

Poznámka: MonumNet původně uváděl jako venkovskou usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Dům če. 4 (Q31207528)


 
   
17217/5-452
Pam. katalog
MIS
Květnov Květnov če. 4
50°31′11,25″ s. š., 13°22′17,01″ v. d.
Volně stojící patrový dům byl postaven okolo poloviny 19. století. Na zděné přízemí navazuje hrázděné patro, které je obložené šablonami. Úprava štítů, pobití šindelem, vychází z místní tradice. Hmota domu je rozšířena o přistavek zádveří.

Poznámka: MonumNet původně uváděl jako venkovskou usedlost. Původně uváděn jako čp. 4.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

MezihoříEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům če. 25 (Q33322614)


   
19768/5-456
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří če. 25
50°32′29,6″ s. š., 13°21′48,71″ v. d.
Areál se nachází v obci s rozvolněnou zástavbou. Usedlost tvoří obytný dům a hospodářské stavby. Hlavní objekt je patrový a má zděné přízemí. Jeho výstavba se dá zařadit do první poloviny 19. století a ostatní objekty byly realizovány až později.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost. Původně uvedeno jako čp. 25.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

  Dům čp. 23 (Q31206354)


   
34684/5-458
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří čp. 23
50°32′30,21″ s. š., 13°21′47,86″ v. d.
Venkovská usedlost. Patrový objekt, který působil jako přízemní scelením patra se štítem dřevěným obkladem. Přízemí včetně světničky zděné. Patro mohlo být hrázděné. Dozadu byla střecha stažena přes světničku a kůlnu až skoro na zem. Zbořený. V místě stojí nový dům če. 34, kolmo orientovaný.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.
Památková ochrana zrušena 4. března 2014.

Dům če. 26 (Q33322631)


   
32106/5-457
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří če. 26
50°32′29,35″ s. š., 13°21′52,57″ v. d.
Přízemní dům se nachází v severní části obce a byl postaven okolo poloviny 19. století. Zděný objekt má nepravidelný půdorys, který je dán přístavbami (garáž a zádveří). Hlavní hmota domu je kryta sedlovou střechou. Štíty jsou pobíjeny šindelem.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost. Původně uvedeno jako čp. 26.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Dům čp. 10 (Q33322610)


   
39999/5-459
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří 10
50°32′24,67″ s. š., 13°21′47,41″ v. d.
Původně usedlost postavená kolem poloviny 19. století. Nižší část domu nesla hrázděné polopatro, které dodávalo objektu jednolitou hmotu. Charakter usedlosti dotvářela stodola, která byla odstraněna ve 2. polovině 20. století.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Usedlost če. 8 (Q33322626)


   
44731/5-454
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří če. 8
50°32′24,91″ s. š., 13°21′41,73″ v. d.
Trojdílný dům se zděným přízemím a hrázděným patrem pod sedlovou střechou. Vchod chrání předsazené zádveří. Výstavba se dá zařadit do doby kolem poloviny 19. století.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost. Původně uvedeno jako čp. 8.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

  Usedlost če. 4 (Q33322620)


   
47168/5-455
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří če. 4
50°32′30,74″ s. š., 13°21′50,49″ v. d.
Dům byl postaven kolem poloviny 19. století. Stavba na obdélném půdorysu je zastřešena asymetrickou sedlovou střechou. Vstup na podélné fasádě je chráněn dřevěným přístavkem. Hrázděné patro a štíty jsou pobité šindelem.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost. Původně uvedeno jako čp. 4.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.
Památková ochrana zrušena 4. října 2019.

RadenovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 9 (Q31208729)


 
   
46176/5-461
Pam. katalog
MIS
Radenov Radenov 9
50°31′37,19″ s. š., 13°21′39,36″ v. d.
Patrový dům pochází z 2. pol. 19. stol. Hlavní vstup je ze dvora. Obytný dům s hrázděným patrem prošel stavebními úpravami, ale původní opláštění patra je patrné na fasádě do dvora. Na hřebeni se dochovaly dvě ozdobné tyče hromosvodu.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Dům čp. 4 (Q31208736)


 
   
18248/5-460
Pam. katalog
MIS
Radenov Radenov 4
50°31′37,62″ s. š., 13°21′38,07″ v. d.
Stavba je osazena do terénu s výškovým rozdílem. Patrový dům na obdélném půdorysu je zastřešen sedlovou střechou s obslužným vikýřem. Konstrukce patra je hrázděná. Okna jsou dochována z různých etap. Některá okna mají zdobné, vyřezávané šambrány.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

ZákoutíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 51 (Q33325374)


   
32897/5-464
Pam. katalog
MIS
Zákoutí Zákoutí če. 51
50°32′53,07″ s. š., 13°21′8,13″ v. d.
Typická krušnohorská usedlost z 2. poloviny 19. století. Stavení, stodola a kolna obstupují dvorek. Stavení je přízemní, zděné, s okny v líci a se segmentovým záklenkem. Boční větší vikýř je lehce předsazený. Stodola a kolna jsou výrazně přestavěné.

Poznámka: Původně uvedeno jako čp. 51.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Usedlost čp. 40 (Q33325368)


   
14486/5-462
Pam. katalog
MIS
Zákoutí Zákoutí 40
50°32′55,43″ s. š., 13°21′14,22″ v. d.
Usedlost z 19. století se skládala z domu usedlosti a dřevěné stodoly, která se však nedochovala.

Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Usedlost če. 3 (Q33325361)


   
20355/5-463
Pam. katalog
MIS
Zákoutí Zákoutí 3
50°32′51,81″ s. š., 13°21′14,44″ v. d.
Usedlost tvoří obytný dům se stodolou. Zděný dům je přízemní se sedlovou střechou a větším bočním vikýřem. Objekt prošel v posledních letech nevhodnými úpravami. Utilitární objekt stodoly má pak bedněný plášť.

Poznámka: Původně uvedeno jako čp. 3.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat