Seznam kulturních památek v Březovicích

Seznam kulturních památek v obci Březovice v okrese Mladá Boleslav

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Březovice v okrese Mladá Boleslav vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Březovice editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti (Q36998450)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45384/2-3574
Pam. katalog
MIS
Březovice st. 46/2
50°28′10,91″ s. š., 14°43′53,6″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen brána. Klasicistní venkovská brána s datací 1838. Zděná vjezdová brána s brankou po levé straně, obě klenuté stlačeným obloukem. Brána je omítaná, zdobená štukovým dekorem s datací 1838. Koruna zdiva je kryta taškami. Brána je opatřena novodobými kovovými vraty, branka staršími dřevěnými vrátky, zdivo je kamenné.

Poznámka: Památkový katalog uvádí čp. 34, pod kterým byla památka původně vyhlášena, avšak toto číslo nyní patří myslivně na mýtině v lese Valdštejnsko. Podle souřadnic a parcelního čísla brána patří k areálu bez popisného čísla, který leží mezi areálem čp. 33 a areálem čp. 35+50, přičemž čp. 35 je v RÚIAN zaměřeno mimo budovu.
Památkově chráněno od 2. prosince 1987.

Valdštejnsko (Q1433751)


 
 
 
Kategorie „Valdštejnsko (Březovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44584/2-1521
Pam. katalog
MIS
Březovice Březovice 34, samota Valdštejnsko
50°29′52,59″ s. š., 14°44′54,75″ v. d.
Barokní lovecký pavilonový zámeček postavený kolem roku 1725 Františkem Arnoštem z Vajdštejna jako součást hvězdicově komponované obory se sochařskou výzdobou, na kruhové mýtině lesa Valdštejnsko.
  • budova lesovny. Barokní přízemní lovecký zámeček na severní straně mýtiny je jedinou původní stavbou z první čtvrtiny 18. století. Původně sloužil k zimnímu ubytování panstva.
  • hospodářská budova východně od myslivny. Objekt stájí a kočárovny vytvořený v roce 1902 přestavbou části zbořeného barokního pavilonu hraběnky.
  • sochy granátníků, barokní sochy z poloviny 18. století z polychromovaného pískovce a dřeva, po stranách cesty vstupující na mýtinu na severozápadní straně. Obě sochy jsou obráceny proti sobě, čelem ke středu cesty a jsou zastřešeny jednoduchou dřevěnou konstrukcí se sedlovou střechou a laťkovým plůtkem. Obě sochy jsou popisovány shodně.
    • socha granátníka 1, na jižní straně cesty
    • socha granátníka 2, na severní straně cesty

Poznámka: Původně čp. 80?
Památkově chráněno od roku 1967.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36998437)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Valdštejnsko (Březovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27431/2-1524
Pam. katalog
MIS
Březovice severovýchodně od mýtiny Valdštejnsko
50°30′16,91″ s. š., 14°45′8,07″ v. d.
Torzo barokní sochy s architektonickou kompozicí z roku 1792, kterou nechala postavit Žofie z Valdštejna jako součást někdejší valdštejnské lovecké ermitáže s myslivnou a osmi alejemi.

Poznámka: Kolem poloviny 20. století byl již značně poškozený pomník rozvalen, socha sv. Jana Nepomuckého bez hlavy a socha Panny Marie s Ježíškem byly dlouhodobě uloženy v depozitu. 29. 8. 2011 rozhodnutí k dočasnému přemístění na deset let z parcely st. 80 u myslivny do zámku Bělá pod Bezdězem za účelem expozice, s možností budoucí rehabilitace na původním místě. Parcelní číslo v Památkovém katalogu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1967.  

Související články editovat

Externí odkazy editovat