Seznam kulturních památek na Malé Straně – Na Újezdě

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Malá Strana v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Tento seznam zahrnuje území základní sídelní jednotky Na Újezdě. Jde o část Malé Strany spadající do obvodu a městské části Praha 5, a to blok zástavby mezi ulicemi Vítězná, Janáčkovo nábřeží, Petřínská a Rošických, včetně malostranské části sadů jižně od Hladové zdi.

Celá Malá Strana je od roku 1971 součástí Pražské památkové rezervace.[1]

Na ÚjezděEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výkladec domu Újezd 6 (Q37817913)


   
41542/1-2172
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Újezd 583/6, Mělnická 583/12, Praha 5
50°4′48,64″ s. š., 14°24′17,52″ v. d.
Jiná obytná stavba, z toho jen: výkladec. Předsazený dřevěný výkladec s dvojicí dveří s vyřezávanými články (konzoly, plné kazety soklu výkladce, horní profilovaná předsazená římsa) pochází přibližně z doby vzniku domu, resp. z let 1900–1903. Byl jedním z posledních dochovaných předsazených výkladců na Malé Straně. Byl situovaný v přízemí domu, v levé krajní části fasády do ulice Újezd (poslední dvě osy). V roce 1992 rámci rozšíření prodejny v přízemí byl bez povolení a v rozporu se stanovisky památkových orgánů sejmut. Po zjištění této skutečnosti se majitelé zavázali k navrácení „dočasně sejmutého“ výkladce do července 1994 na boční fasádu objektu, k čemuž 5. května 1993 vydal PÚPP kladné stanovisko. V roce 2008 však mají všechny stávající výkladce jednotnou formu z 90. let, původní výkladec nikdy osazen nebyl. Nebyl nalezen, pravděpodobně byl zlikvidován, podle nájemníků se sám rozpadl.

Poznámka: REI 2007: objekt nenalezen
Památkově chráněno od 21. července 1992.

Dům U řetězového mostu (Q31833945)


 
   
41116/1-1892
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Vítězná 419/15, Újezd 419/12, Praha 5
50°4′51,9″ s. š., 14°24′17,84″ v. d.
Činžovní dům U řetězového mostu. Výrazný nárožní třípatrový klasicistní objekt s vnitřním dvorem byl postaven roku 1842 podle návrhu Josefa Kaury. Uliční průčelí je členěno především parapetními a kordonovými římsami. Nárožní dům vytváří část křižovatky Újezd, má delší severní průčelí do Vítězné ulice, kratším západním se obrací na Újezd. Třetí jednotraktové dvorní křídlo (zhruba z poloviny 19. století), asi na místě kovářských dílen, zaujímá prostor mezi ul. Vítěznou a bývalou Hladovou zdí. Dvůr uzavírá přízemní přístavek garáží. Sevetním křídlem vede osový průjezd s dvoukřídlými výplňovými vraty, zbytek přízemí člení výkladní skříně. V nároží je osazena pamětní deska s bustou Joachima Barrande od Karla Lidického z roku 1969. Jižní a západní zeď jsou z lomového kamene, vyzděného patrně na základech gotického hradebního systému.

Památkově chráněno od roku 1976.  

Dům U Otakara II. (Q37818003)


 
   
41467/1-2122
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Vítězná 531/13, Praha 5
50°4′51,95″ s. š., 14°24′19,46″ v. d.
Činžovní dům U Otakara II. (nadační dům Dauskových) byl vystavěn v letech 1842–1843 podle projektu Johanna Henricha Frenzela. Trojkřídlý objekt s pozdně klasicistní fasádou, jehož hlavní uliční průčelí je třípatrové a spíná jej vysoký pilastrový řád. Ve dvoře proti průjezdu stojí kaplička obdélného půdorysu, v nice je umístěna historizující pískovcová socha Otakara II. Ve dvoře zachován úsek gotické hradební zdi Malé Strany.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Dům U Karla IV. (Q37818010)


 
   
44463/1-2128
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Vítězná 530/11, Šeříková 530/3, Praha 5
50°4′51,98″ s. š., 14°24′20,97″ v. d.
Činžovní dům U Karla IV., gotická zeď, bez objektů garáží. Nárožní třípatrový klasicistní dům o dvou křídlech pochází z roku 1843 a postaven byl dle návrhu Josefa Tredrovského. Dvůr uzavírá gotická hradební zeď a západní přízemní křidélko s garážemi. Nad vjezdem je situován nápis „U Karla IV.“ původně český, asi po roce 1850 změněný na německý.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Zborovská 64 (Q22332577)


 
   
101423
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Zborovská 115/64, Praha 5
50°4′49,94″ s. š., 14°24′25,57″ v. d.
Pětipodlažní neorenesanční řadový nájemní dům se štítovou atikou je řešený zrcadlově s domem čp. 117. Postaven byl podle plánů Rudolfa Nováka roku 1886. Nad pravým oknem 2. podlaží vystupuje na dvou kamenných krakorcích nesený arkýř, má tvar kvádru, v čele otevřen dvěma úzkými okny vyplněnými barevnými skly zalitými do olova.

Památkově chráněno od 2. května 2005.

Zborovská 66 (Q22670127)


 
   
10068/1-2220
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Zborovská 117/66, Praha 5
50°4′50,43″ s. š., 14°24′25,57″ v. d.
Šestipodlažní novorenesanční činžovní dům byl postaven v letech 1866–1887 podle plánů architekta Jana Zeyera. Dům si nechal postavit architekt Antonín Wiehl. Řadový pětipodlažní dům, pětiosý, architektonicky tvořící dvojdům se sousedním pravým objektem čp. 115, Zborovská 64, s prvky tzv. české renesance.

Památkově chráněno od 3. srpna 1994.

Vítězná 1 (Q37818052)


 
   
40359/1-1397
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Vítězná 126/1, Janáčkovo nábřeží 126/63, Praha 5
50°4′51,48″ s. š., 14°24′27,83″ v. d.
Nárožní pětipodlažní nájemní dům byl postaven v letech 1876–1877 podle návrhu Josefa Schulze, na výsledné podobě se však podílela i stavitelská firma Jindřicha Jechenthala. Nárožní třípatrový nájemní dům se zvýšeným přízemím, dvoutraktový, podsklepený, půdorysně krytý zalomenou sedlovou střechou s pravoúhle lomeným schodištěm ve styku křídel. Hlavní průčelí prolomeno místě pásové bosáže přízemním domovním portálem se dvěma figurami atlantů s delfíny u nohou od Josefa Václava Myslbeka. V letech 1915 a 1926 provedl významné úpravy interiéru i exteriéru stavitel Matěj Blecha. V roce 1995 proběhla celková rekonstrukce na základě projektu arch. Miroslava a Orlina Illinčevů.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Janáčkovo nábřeží 61 (Q37818064)


 
   
10077/1-2212
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Janáčkovo nábřeží 133/61, Praha 5
50°4′50,19″ s. š., 14°24′28,36″ v. d.
Řadový činžovní dům o trojtraktové dispozici si nechal postavit známý spolumajitel stavitelské firmy Jindřich Jechenthal. Fasádu objektu navrhl Josef Schulz, samotný dům navrhl patrně sám Jechenthal. Dům vznikl v letech 1877–1870.

Památkově chráněno od 18. května 1994.

Janáčkovo nábřeží 59 (Q37818078)


 
   
10075/1-2213
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Janáčkovo nábřeží 138/59, Praha 5
50°4′49,7″ s. š., 14°24′28,42″ v. d.
Další z řady novorenesančních činžovních domů, které byly vystavěny na nábřeží během 2. poloviny 19. století. Dům čp. 138 vznikl v letech 1877–1878 a navrhl jej architekt Václav Kaura. Na podobě fasády se podílel též Jan Kruliš.

Památkově chráněno od 23. května 1994.

Janáčkovo nábřeží 55 (Q37818091)


 
   
10076/1-2211
Pam. katalog
MIS
Malá Strana Janáčkovo nábřeží 140/55, Praha 5
50°4′48,5″ s. š., 14°24′28,47″ v. d.
Řadový novorenesanční činžovní dům o pěti patrech navrhl roku 1878 architekt Alois Filcík. Objekt je na téměř pravidelném čtvercovém půdorysu a dispozičně je řešen jako trojtrakt.

Památkově chráněno od 23. května 1994.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat