Seznam kancléřů litoměřického biskupství

seznam

Kancléř litoměřického biskupství je nejvyšším úředníkem litoměřické biskupské kurie, která řídí litoměřickou diecézi. V 17. a 18. století se jednalo o úředníky s titulem director cancelariae. Data představují období, kdy zastávali úřad. Většinou byl tento úřad v minulosti obsazován kanovníky litoměřické kapituly. V důsledku reforem po II. vatikánském koncilu je možné, aby tento úřad zastávali i laikové.

Funkční období kancléřů litoměřického biskupstvíEditovat

Portrét Funkční období Jméno
1655–1671 nezjištěno
  1671-1676? Ondřej Xaver Fromm
1676–1677 Michael Ernst Beer
  1769-1774 Vavřinec Slavík
1794 Bartholomaeus Johannes Winkler
1806–1815 Antonius Hirnle
1816–1823 Joseph Grün
  1825–1832 Václav Kára
1832–1842 Franz Köhler
1842–1859 Filip Degel
1859–1860 Josef Pfeifer
1860–1862 Joseph Ackermann
  1862-1864 Jan Řehák
  1864– Jan Drbohlav
?
  mezi 1908–1924 Josef Funk
?
  –1940 Franz Reike
1940–1944 Georg Simeth
1944–1945 Georg Zischek
  1952–1955 Jaroslav Michal
1955–1956 Ignác Stodůlka
  1956–1965 Václav Slavík
  1965–1969 Mojmír Melan
  1969–1974 Josef Helikar
  1974–1981 Tomáš Holoubek
  1981–1989 Václav Truxa
  1990–1996 Josef Helikar
  1996–2007 Jaroslav Macek
  2008–2010 Jiří Hladík
2010–2016 Miloslav Marek
  2016– Jakub Myšička[1]

ReferenceEditovat

  1. Litoměřice: Archiv biskupství litoměřického, 2020.