Otevřít hlavní menu

Seznam chráněných území v okrese Vyškov

Seznam chráněných území v okrese Vyškov

Toto je seznam chráněných území v okrese Vyškov aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Vyškov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2405 Baračka (012).jpg PP Baračka &0000000000000003.0200003,02
Kategorie Baračka na Wikimedia Commons
Cenná lokalita stepní květeny 49°7′42″ s. š., 17°1′12″ v. d.
882 Člupy (006).jpg PP Člupy &0000000000000005.6600005,66
Kategorie Člupy na Wikimedia Commons
Ostrůvek stepní květeny 49°9′12″ s. š., 16°57′31″ v. d.
881 PR Hašky PR Hašky &0000000000000005.9500005,95
Kategorie Hašky na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita stepní květeny 49°9′27″ s. š., 17°2′50″ v. d.
1472 PP Hrubá louka &0000000000000001.1000001,10 Zalesněný svah s výskytem vstavačovitých 49°6′40″ s. š., 16°59′6″ v. d.
1473 Hřebenatkový útes PP Hřebenatkový útes &-1000000000000000.0300000,03
Kategorie Hřebenatkový útes na Wikimedia Commons
Zbytek bradla litavských vápenců, paleontologická lokalita 49°11′34″ s. š., 16°54′2″ v. d.
1474 Jalový dvůr PP Jalový dvůr &0000000000000022.34000022,34
Kategorie Jalový dvůr na Wikimedia Commons
Heršpický rybník - refugium obojživelníků a přilehlá stráň s teplomilnou květenou 49°6′51″ s. š., 16°55′46″ v. d.
1475 Kuče (001).jpg PP Kuče &0000000000000005.7900005,79
Kategorie Kuče na Wikimedia Commons
Travnatá stráň s teplomilnou květenou 49°9′17″ s. š., 17°9′34″ v. d.
5976 PP Letiště Marchanice &0000000000000034.16490034,1649 Ochrana evropsky významného druhu sysel obecný a jeho biotopu 49°17′52″ s. š., 17°1′21″ v. d.
702 NPP Malhotky NPP Malhotky &0000000000000009.4700009,47
Kategorie Malhotky na Wikimedia Commons
Lesostep přecházející v teplou doubravu,lokalita třemdavy bílé 49°8′54″ s. š., 17°3′17″ v. d.
1476 Mechovkový útes PP Mechovkový útes &-1000000000000000.0200000,02 Vápencové bradlo, paleontologické naleziště (zrušeno k 1.6.2014) 49°11′57″ s. š., 16°55′35″ v. d.
701 Mrazový klín PP Mrazový klín &0000000000000000.1000000,10
Kategorie Mrazový klín na Wikimedia Commons
Ukázka periglaciálního větrání 49°10′24″ s. š., 16°55′1″ v. d.
1477 Mušenice PR Mušenice &0000000000000014.30000014,30
Kategorie Mušenice na Wikimedia Commons
Suchá stráň s teplomilnými společenstvy 49°6′59″ s. š., 16°56′32″ v. d.
1478 PP Nad Medlovickým potokem &0000000000000000.4200000,42 Svahy s teplomilnou květenou 49°15′45″ s. š., 17°6′13″ v. d.
1479 Popis obrazku PP Návdavky u Němčan &0000000000000001.8700001,87
Kategorie Návdavky u Němčan na Wikimedia Commons
Ostrůvek teplomilné vegetace 49°9′22″ s. š., 16°55′23″ v. d.
1480 Popis obrazku PP Pahorek &0000000000000007.8700007,87
Kategorie Pahorek (přírodní památka) na Wikimedia Commons
Stepní stráň s teplomilnou květenou 49°13′59″ s. š., 17°2′15″ v. d.
1481 Panská skála PP Panská skála &0000000000000002.3400002,34
Kategorie Panská skála (natural monument, Vyškov District) na Wikimedia Commons
Opuštěný zatopený lom, refugium obojživelníků 49°13′55″ s. š., 16°51′36″ v. d.
2205 Podsedky (001).jpg PR Podsedky &0000000000000002.2900002,29
Kategorie Podsedky na Wikimedia Commons
Zachování fragmentů stepní vegetace svazů Arrhenatherion a Bromion erecti 49°8′59″ s. š., 17°11′14″ v. d.
5854 PP Polámanky &0000000000000011.79820011,7982 Xerotermní společenstva suchých stepních trávníků a facie křovin na vápnitých podložích s řadou ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin, na něž jsou vázány význačné druhy bezobratlých živočichů 49°5′21″ s. š., 16°52′27″ v. d.
1482 Přední Galašek (002).jpg PP Přední Galašek &0000000000000001.4200001,42
Kategorie Přední Galašek na Wikimedia Commons
Stráně s teplomilnými společenstvy (zrušeno k 1.1.2015) 49°9′44″ s. š., 17°8′18″ v. d.
5709 PR Rakovecké stráně a údolí bledulí &0000000000000112.761200112,7612 Geomorfologický útvar, významný krajinný fenomén a výjimečný ekotop této rezervace, reprezentovaný jednak zachovalými přírodě blízkými společenstvy starých převážně listnatých lesů, poskytujících zázemí celé řadě vzácných druhů živočichů a rostlin 49°18′19″ s. š., 16°49′27″ v. d.
Rakovecké údolí - Na dalekých.jpg PřP Rakovecké údolí &0000000000000539.000000539,00
Kategorie Rakovecké údolí na Wikimedia Commons
49°18′23″ s. š., 16°50′13″ v. d.
1487 Rašovický zlom - Chobot PR Rašovický zlom - Chobot &0000000000000019.14000019,14
Kategorie Rašovický zlom - Chobot na Wikimedia Commons
Ostrůvek společenstev teplomilné květeny 49°7′38″ s. š., 16°55′52″ v. d.
1483 PP Roviny PP Roviny &0000000000000007.7800007,78
Kategorie Roviny (natural monument) na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilné květeny 49°9′17″ s. š., 17°3′14″ v. d.
1484 Pohled ze západu PP Roznitál &0000000000000000.9800000,98
Kategorie Roznitál na Wikimedia Commons
Ostrůvek teplomilné květeny 49°15′12″ s. š., 17°6′35″ v. d.
Vodní nádrž Hádek PřP Říčky &0000000000002530.0000002 530 49°14′43″ s. š., 16°44′58″ v. d.
411 Stepní stráň u Komořan PP Stepní stráň u Komořan &0000000000000005.2000005,20
Kategorie Stepní stráň u Komořan na Wikimedia Commons
Lokalita stepní květeny a paleontologické naleziště 49°11′49″ s. š., 16°55′33″ v. d.
2148 Studnické louky PR Studnické louky &0000000000000003.4500003,45
Kategorie Studnické louky na Wikimedia Commons
Zachování společenstev vlhkých eutrofních a mezofilních luk v údolí potoka 49°22′29″ s. š., 16°51′55″ v. d.
433 Šévy PR Šévy &0000000000000003.4700003,47
Kategorie Šévy na Wikimedia Commons
Velmi bohatá lokalita stepní květeny 49°8′12″ s. š., 16°58′27″ v. d.
1485 PR Ve žlebcách &0000000000000025.89000025,89 Smíšené listnaté porosty s bohatým podrostem 49°13′4″ s. š., 17°4′13″ v. d.
505 národní přírodní rezervace Větrníky NPR Větrníky &0000000000000040.05000040,05
Kategorie Větrníky na Wikimedia Commons
Rozlehlé stepní území s vynikajícími společenstvy 49°11′48″ s. š., 16°58′50″ v. d.
880 Přírodní rezervace Visengrunty PR Visengrunty &0000000000000007.2400007,24
Kategorie Visengrunty na Wikimedia Commons
Ostrůvek teplomilné květeny 49°2′39″ s. š., 16°49′36″ v. d.
2149 Přírodní rezervace Zouvalka PR Zouvalka &0000000000000003.5500003,55
Kategorie Zouvalka (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Zachování fragmentů stepní vegetace typu Cirsio-Brachypodium pinanti 49°14′58″ s. š., 17°1′5″ v. d.
Západní okraj přírodního parku PřP Ždánický les &0000000000006800.0000006 800
Kategorie Ždánický les na Wikimedia Commons
49°5′4″ s. š., 16°54′35″ v. d.
1486 Přírodní památka Žlíbek PP Žlíbek &0000000000000003.7200003,72
Kategorie Žlíbek (přírodní památka) na Wikimedia Commons
Pět izolovaných lokalit teplomilné květeny 49°7′37″ s. š., 16°57′30″ v. d.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.