Seznam chráněných území v okrese Rokycany

Seznam chráněných území v okrese Rokycany

Toto je seznam chráněných území v okrese Rokycany aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Rokycany.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
546 PP Bašta &0000000000000000.6000000,60
Kategorie „Bašta (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bašta (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Výchoz uhelné sloje západočeského karbonu 49°49′57″ s. š., 13°34′10″ v. d.
PřP Berounka &0000000000013100.00000013 100
Kategorie „Nature park Berounka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Berounka“ na Wikimedia Commons
49°55′16″ s. š., 13°32′15″ v. d.
1155 Fosílie na lokalitě PP Biskoupky &0000000000000001.4000001,40
Kategorie „Biskoupky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Biskoupky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Klasické naleziště zkamenělin středního karbonu 49°52′42″ s. š., 13°40′19″ v. d.
6018 Dolejší Padrťský rybník CHKO Brdy &0000000000034499.34270034 499,3427
Kategorie „CHKO Brdy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Brdy“ na Wikimedia Commons
Harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi 49°41′46″ s. š., 13°45′51″ v. d.
1660 PP Ejpovické útesy &0000000000000001.9300001,93
Kategorie „Ejpovické útesy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ejpovické útesy“ na Wikimedia Commons
Světově nejstarší lokalita autochtonního výskytu spodnoordovické fauny v zatopeném lomu 49°45′26″ s. š., 13°31′0″ v. d.
1156 Zarostlý rybník PP Hrádecká bahna &0000000000000003.8800003,88
Kategorie „Hrádecká bahna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrádecká bahna“ na Wikimedia Commons
Ochrana slatinných a mokrých luk s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin 49°42′49″ s. š., 13°39′26″ v. d.
130 vyhlídka v NPR Chlumská stráň NPR Chlumská stráň &0000000000000150.410000150,41
Kategorie „Chlumská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chlumská stráň“ na Wikimedia Commons
Lokalita tisů 49°56′2″ s. š., 13°39′9″ v. d.
5828 seskupení jalovců na východním okraji chráněného území PP Jalovce na Světovině &0000000000000000.8980000,898
Kategorie „Jalovce na Světovině“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jalovce na Světovině“ na Wikimedia Commons
Jedinci jalovce obecného pravého na ploše bývalých pastvin 49°52′39″ s. š., 13°44′17″ v. d.
1823 Skryjská jezírka PR Jezírka &0000000000000059.00000059,00
Kategorie „Skryjská jezírka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skryjská jezírka“ na Wikimedia Commons
Významná paleontologická lokalita (skryjsko-týřovické kambrium), významná lesní společenstva 49°56′51″ s. š., 13°44′58″ v. d.
5699 PP Kakejcov &0000000000000001.4831001,4831 Ochrana silně ohroženého druhu obojživelníka čolka velkého 49°40′2″ s. š., 13°36′34″ v. d.
5700 PP Kamenec &0000000000000001.6994001,6994 Ochrana populace silně ohrožených druhů motýlů modráska bahenního a modráska očkovaného a jejich biotopy 49°52′35″ s. š., 13°35′43″ v. d.
1566 Hořejší Kařezský rybník PP Kařezské rybníky &0000000000000066.59000066,59
Kategorie „Kařezské rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kařezské rybníky“ na Wikimedia Commons
Soustava rybníků a mokřadních luk, hnízdiště ptactva, útočiště obojživelníků a plazů 49°48′30″ s. š., 13°46′33″ v. d.
1157 Kašparův vrch, na hranici pole PP Kašparův vrch &0000000000000000.1000000,10
Kategorie „Kašparův vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kašparův vrch“ na Wikimedia Commons
Paleontologické naleziště fauny klabavského souvrství českého ordoviku 49°46′6″ s. š., 13°36′53″ v. d.
668 PP Kateřina &0000000000000000.6800000,68
Kategorie „Kateřina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kateřina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Odkryv karbonských slepenců a arkóz 49°50′14″ s. š., 13°33′54″ v. d.
178 Trouchnivějící dřevo na lokalitě NPR Kohoutov &0000000000000030.05000030,05
Kategorie „Kohoutov (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kohoutov (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Starý bukový porost 49°55′22″ s. š., 13°46′15″ v. d.
24 Křivoklátsko CHKO Křivoklátsko &0000000000063000.00000063 000
Kategorie „CHKO Křivoklátsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Křivoklátsko“ na Wikimedia Commons
49°57′32″ s. š., 13°52′50″ v. d.
1302 Suťový svah na lokalitě PR Lípa &0000000000000024.91000024,91
Kategorie „Lípa (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozená suťová společenstva lipových a bukových javořin, bohatý bylinný podrost 49°56′15″ s. š., 13°44′31″ v. d.
6216 PP Louky pod Palcířem &0000000000000002.1400002,14
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Vlhké louky 49°40′27″ s. š., 13°43′49″ v. d.
641 Medový újezd PP Medový újezd &0000000000000000.3400000,34
Kategorie „Medový Újezd (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Medový Újezd (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Paleontologická lokalita středočeského kambria 49°46′29″ s. š., 13°43′10″ v. d.
1158 Niva u Volduch, pohled do porostu PP Niva u Volduch &0000000000000001.4400001,44
Kategorie „Niva u Volduch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Niva u Volduch“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozené olšiny 49°47′5″ s. š., 13°38′25″ v. d.
562 Pod Starým hradem, koryto PP Pod Starým hradem &0000000000000000.9200000,92
Kategorie „Pod Starým hradem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Starým hradem“ na Wikimedia Commons
Klasické paleontologické naleziště 49°44′54″ s. š., 13°32′32″ v. d.
674 Rokycanská stráň PP Rokycanská stráň &0000000000000020.88000020,88
Kategorie „Rokycanská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rokycanská stráň“ na Wikimedia Commons
Stratotyp klabavských vrstev barrandienského ordoviku 49°44′54″ s. š., 13°35′17″ v. d.
1159 Přírodní památka Rumpál PP Rumpál &0000000000000005.2000005,20
Kategorie „Rumpál (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rumpál (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Paleontologická lokalita libeňského souvrství českého ordoviku 49°50′8″ s. š., 13°36′44″ v. d.
1160 PP Štěpánský rybník &0000000000000000.2500000,25
Kategorie „Štěpánský rybník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štěpánský rybník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Paleontologické naleziště klabavského souvrství českého ordoviku 49°47′27″ s. š., 13°45′17″ v. d.
Daleký rozhled ze Žďáru PřP Trhoň &0000000000004465.0000004 465
Kategorie „Nature park Trhoň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Trhoň“ na Wikimedia Commons
49°45′31″ s. š., 13°42′16″ z. d.
1303 PR Třímanské skály &0000000000000027.10000027,10
Kategorie „Třímanské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třímanské skály“ na Wikimedia Commons
Zachování původních porostů skalních stepí a reliktních borů 49°55′46″ s. š., 13°36′33″ v. d.
1161 PP U hřbitova &0000000000000001.9500001,95
Kategorie „U Hřbitova (Rokycany)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Hřbitova (Rokycany)“ na Wikimedia Commons
Naleziště křemenných konkrecí se zkamenělinami 49°44′56″ s. š., 13°34′51″ v. d.
482 Les na lokalitě PR V Horách &0000000000000050.63000050,63
Kategorie „V Horách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V Horách“ na Wikimedia Commons
Jedna z nejbohatších lokalit tisu červeného v Čechách 49°54′28″ s. š., 13°41′42″ v. d.
1162 NPP Vosek &0000000000000074.00000074,00
Kategorie „Vosek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vosek“ na Wikimedia Commons
Klasické naleziště křemenných konkrecí se zkamenělinami (český ordovik) 49°45′36″ s. š., 13°35′30″ v. d.
1163 PP Zavírka &-1000000000000000.0500000,05
Kategorie „Zavírka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zavírka“ na Wikimedia Commons
Paleontologická lokalita ordovické fauny 49°45′48″ s. š., 13°40′3″ v. d.
536 PR Zvoníčkovna PR Zvoníčkovna &0000000000000008.6700008,67
Kategorie „Zvoníčkovna (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zvoníčkovna (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost s bohatou květenou 49°40′21″ s. š., 13°35′31″ v. d.
538 Přírodní rezervace Žďár PR Žďár &0000000000000025.55000025,55
Kategorie „Žďár (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žďár (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Suťový porost se vzácnou květenou 49°44′15″ s. š., 13°39′37″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
  PřP Horní Berounka &0000000000010100.00000010 100
 
Kategorie „Nature park Horní Berounka“ na Wikimedia Commons
49°55′16″ s. š., 13°32′15″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.