Seznam chráněných území v okrese Ústí nad Orlicí

Seznam chráněných území v okrese Ústí nad Orlicí

Toto je seznam chráněných území v okrese Ústí nad Orlicí.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1754 Bošínská obora PR Bošínská obora &0000000000000036.86000036,86
Kategorie „Bošínská obora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bošínská obora“ na Wikimedia Commons
Toto území je tvořeno lesními porosty lužního lesa přirozeného charakteru s monumentálními věkovitými jedinci. Dále je tvoří luční porosty bývalé obory a bažantnice s význačnými solitéry, s parkovou úpravou a s umělou vodní nádrží 50°1′47″ s. š., 16°11′54″ v. d.
1500 Čenkovička PP Čenkovička &0000000000000007.5300007,53
Kategorie „Čenkovička (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čenkovička (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohaté naleziště bledule jarní 50°0′35″ s. š., 16°39′31″ v. d.
1786 Hemže-Mýtkov PR Hemže-Mýtkov &0000000000000027.83000027,83
Kategorie „Hemže-Mýtkov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hemže-Mýtkov“ na Wikimedia Commons
Toto území je tvořeno jižními svahy nad řekou se suťovými lesy na opukových výběžcích s bohatým výskytem hajní květeny, měkkýšů a obojživelníků v přilehlých slepých ramenech Tiché Orlice 50°0′6″ s. š., 16°14′50″ v. d.
122 Hradní kopec Litice PP Hradní kopec Litice &0000000000000006.4000006,40
Kategorie „Hradní kopec Litice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradní kopec Litice“ na Wikimedia Commons
Porost jedle, buku a javoru kolem ruiny hradu 50°5′6″ s. š., 16°21′5″ v. d.
2235 Jedna z rašelinných luk na území PR PR Hynkovice &0000000000000001.7600001,76
Kategorie „Hynkovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hynkovice“ na Wikimedia Commons
Svahové rašeliniště s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy, zachování typického vzhledu krajiny 50°3′12″ s. š., 16°40′ v. d.
1298 Králický Sněžník NPR Králický Sněžník &0000000000001695.0000001 695
Kategorie „Králický Sněžník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Králický Sněžník“ na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na geologický podklad a reliéf horského masivu Králického Sněžníku 50°10′39″ s. š., 16°50′4″ v. d.
6176 Olšový rybník PR Lanškrounské rybníky &0000000000000039.50000039,50
Kategorie „Lanškrounské rybníky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lanškrounské rybníky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 49°55′32″ s. š., 16°34′32″ v. d.
209 PP Letohradská bažantnice v červenci 2022 PP Letohradská bažantnice &0000000000000004.4100004,41
Kategorie „Letohradská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Letohradská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Zbytek bažantnice založené v roce 1628; starý smíšený porost 50°2′39″ s. š., 16°30′25″ v. d.
1502 Maštale PR Maštale &0000000000001041.0000001 041
Kategorie „Maštale“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maštale“ na Wikimedia Commons
Charakteristické skalní útvary s převahou cenomanských pískovců a na nich zastoupených kulturních a reliktních borů. 49°50′8″ s. š., 16°7′25″ v. d.
6223 PR Mokřiny pod Křížovou horou v červnu 2022 PR Mokřiny pod Křížovou horou &0000000000000022.65000022,65
Kategorie „Mokřiny pod Křížovou horou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mokřiny pod Křížovou horou“ na Wikimedia Commons
Luční biotopy v různém stupni zamokření a oligotrofní mokřad s výskytem ohrožených rostlin a živočichů 50°2′28″ s. š., 16°46′3″ v. d.
Tichá Orlice v Bezpráví PřP Orlice &0000000000000114.620000114,62
Kategorie „Přírodní park Orlice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Orlice“ na Wikimedia Commons
Přírodní park má za úkol chránit zachovalé říční a nivní ekosystémy a celkový ráz krajiny v okolí toku. Tichá, Divoká a spojená Orlice je jednou z mála českých řek, která nebyla ve svém dolním toku v dlouhých úsecích zregulována, má přirozený a nadále se vyvíjející charakter. 49°59′55″ s. š., 16°19′44″ v. d.
64 Orlické hory CHKO Orlické hory &0000000000020000.00000020 000
Kategorie „Orlické hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Orlické hory“ na Wikimedia Commons
50°15′ s. š., 16°27′ v. d.
305 Peliny PR Peliny &0000000000000003.3100003,31
Kategorie „Peliny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peliny“ na Wikimedia Commons
Strmé opukové stráně se smíšeným porostem a teplomilnou květenou 50°0′13″ s. š., 16°13′59″ v. d.
385 Selský les PR Selský les &0000000000000009.0000009,00
Kategorie „Selský les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Selský les“ na Wikimedia Commons
Zbytek smíšeného bukojedlového porostu 49°56′50″ s. š., 16°41′20″ v. d.
1496 nejjižnější cíp chráněného území PP Selský potok &0000000000000006.7900006,79
Kategorie „Selský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Selský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita bledule jarní 49°56′34″ s. š., 16°41′54″ v. d.
Zalesněný hřeben Bukovohorské hornatiny tvoří hlavní část parku PřP Suchý vrch - Buková hora &0000000000006247.0000006 247
Kategorie „Nature park Suchý vrch – Buková hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Suchý vrch – Buková hora“ na Wikimedia Commons
50°3′2″ s. š., 16°41′38″ v. d.
428 pohled na chráněnou stráň z okna vlaku mezi Jablonným nad Orlicí a Verměřovicemi PR Sutice &0000000000000005.9300005,93
Kategorie „Sutice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sutice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Opuková stráň se vzácnou květenou, lokalita střevičníku pantoflíčku 50°1′4″ s. š., 16°33′53″ v. d.
723 PP Šejval &0000000000000002.3400002,34
Kategorie „Šejval“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šejval“ na Wikimedia Commons
Lokalita ohrožených druhů rostlin, zvlášť prustky obecné. 49°59′52″ s. š., 16°4′26″ v. d.
2087 Třebovské stěny PR Třebovské stěny &0000000000000050.22000050,22
Kategorie „Třebovské stěny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třebovské stěny“ na Wikimedia Commons
Jedinečné porosty květnatých bučin a suťových lesů s volně žijícími živočichy 49°55′29″ s. š., 16°31′7″ v. d.
1498 U Kaštánku PR U Kaštánku &0000000000000022.77000022,77
Kategorie „U Kaštánku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Kaštánku“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště s hojným výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°54′50″ s. š., 16°32′10″ v. d.
1497 U Vinic PP U Vinic &0000000000000006.6900006,69
Kategorie „U Vinic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Vinic“ na Wikimedia Commons
Zamokřelé louky s hojným výskytem prstnatce májového, všivce lesního a dalších ohrožených druhů rostlin 49°57′43″ s. š., 16°11′25″ v. d.
1514 Údolí Záhorského potoka PP Údolí Záhorského potoka &0000000000000009.6900009,69
Kategorie „Údolí Záhorského potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Záhorského potoka“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita bledule jarní 50°9′12″ s. š., 16°29′10″ v. d.
480 jižní část PR V dole poblíž herbortického stavení čp. 45 PR V dole &0000000000000007.8800007,88
Kategorie „V dole (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V dole (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita bledule jarní 49°56′33″ s. š., 16°42′37″ v. d.
1499 Vstavačová louka PP Vstavačová louka &0000000000000000.9300000,93
Kategorie „Vstavačová louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vstavačová louka“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky s bohatým výskytem kosatce sibiřského, vstavače májového, kruštíku bahenního a dalších ohrožených druhů rostlin 49°59′19″ s. š., 16°11′53″ v. d.
1040 Zemská brána PR Zemská brána &0000000000000088.22000088,22
Kategorie „Zemská brána“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zemská brána“ na Wikimedia Commons
Skalnaté údolí Divoké Orlice se zajímavými geologickými útvary 50°8′9″ s. š., 16°34′21″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.