Seznam archivů v Česku

seznam na projektech Wikimedia

Archivy v Česku sestávají ze státních, specializovaných, městských (tedy archivů územních samosprávných celků) a bezpečnostních, kterou jsou jako archivy definované buď archivním zákonem, případně akreditací u Ministerstva vnitra České republiky. Soukromé archivy vznikají pouze akreditací.

Pro jednoznačnost je u seznamu používán princip legality, takže jsou uváděny pouze akreditované (zákonem rozeznané) archivy. Je ale třeba upozornit, že při odhlédnutí od oficiality existují v Česku instituce provozující archivy v širším smyslu (typicky muzea, která nespravují jenom „staré dokumenty“, ale dokonce písemnosti v režimu archiválií, podobně tak jistá forma diecézního archivu existuje víceméně u všech biskupství, nicméně pouze brněnské má archiv akreditovaný).

Státní archivyEditovat

Specializované archivyEditovat

Universitní archivyEditovat

Literární archivEditovat

Archivy územních samosprávných celkůEditovat

Bezpečnostní archivyEditovat

Soukromé archivyEditovat

Externí odkazyEditovat