Saros je perioda o délce přesně 223 synodických měsíců (lunací), neboli 6 585,3211 dne, tj. přibližně 18 let a 10, 11 nebo 12 dní (v závislosti na počtu přestupných let) plus asi 8 hodin.[1], kterou lze využít k předpovědi zatmění Slunce a Měsíce. Měsíc za tu dobu vykoná přibližně 242 drakonických oběhů, takže se opět ocitne v téměř stejném postavení vůči Slunci i vůči uzlům své dráhy.

Cyklus saros

Jeden Saros odpovídá přesně 223 synodickým měsícům, tj. při uvažování průměrných délek jednotlivých oběhových period přibližně:

Dvě zatmění oddělená jednou 18letou periodou Saros nastávají v blízkosti stejného uzlu a mají podobné vlastnosti z hlediska průběhu, ročního období nebo zeměpisné šířky. Zatmění Slunce se posune asi o 120° na západ a 300 km směrem k severu nebo jihu (v rámci série vždy stejným směrem). V průběhu této periody nastává dalších 41 zatmění s jinými charakteristikami.[2]

Cyklus Saros

editovat

Cyklus Saros je série zatmění vzájemně vzdálených o jeden Saros, která začíná na jednom pólu a postupně se přesouvá k rovníku a následně ke druhému pólu.[1] Počet zatmění v jednom cyklu se pohybuje od 69 do 87 a jeho trvání od 1225 do 1550 let. Zatmění Slunce jsou nejdříve částečná, později úplná nebo prstencová a ke konci cyklu opět částečná. Zatmění Měsíce jsou nejdříve polostínová, později částečná, následuje řada úplných zatmění, která ke konci cyklu přejdou v částečná a nakonec polostínová.[2]

Cykly Saros jsou označovány čísly. Sluneční zatmění v sudých cyklech probíhají v blízkosti sestupného uzlu. Začínají u jižního pólu a postupně se přesunují směrem k severu. V lichých cyklech probíhají zatmění Slunce v blízkosti výstupného uzlu a přesunují se od severu k jihu.[2]

Reference

editovat
  1. a b HEATH, Robin. Slunce, Měsíc a Země. 1. vyd. Praha: Dokořán s.r.o., 2015. 58 s. ISBN 978-80-7363-690-6. S. 32–34. 
  2. a b c Saros. Pozorování Slunce [online]. Hvězdárna Valašské Meziříčí [cit. 2023-11-03]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat