Saros je perioda o délce 18 let a 11 dní, tj. 6585 dní, za kterou Měsíc vykoná 223 synodických a 242 drakonických oběhů, takže se opět ocitne ve stejném postavení vůči Slunci i vůči uzlům své dráhy. Podmínky pro vznik zatmění se tedy (téměř přesně) opakují s periodou sarosu čili po 6585 dnech a zatmění Měsíce i zatmění Slunce se budou vyskytovat ve stejném pořadí a časové vzdálenosti. Protože je ale saros vyjádřený ve dnech asi o 51' 42,2" kratší než skutečných 223 oběhů, budou se jednotlivá zatmění postupně zesilovat nebo zeslabovat.

Externí odkazyEditovat