SARS-CoV-2 ve vodě

Vir SARS-CoV-2, který v letech 20192020 způsobil celosvětovou pandemii onemocnění covid-19, se může za určitých podmínek vyskytnout ve vodě. I když byla prokázána přítomnost tohoto koronaviru například v odpadní vodě jdoucí z nemocničních infekčních oddělení nebo v kanalizačním systému měst s vysokým počtem nakažených,[1] nebyl dosud (duben 2020) zaznamenán žádný případ nákazy z infikované vody.[2]

Morfologie virového obalu virionu koronaviru SARS-CoV-2

Výskyt v odpadní voděEditovat

Až u 10 % pacientů pozitivně testovaných na přítomnost koronaviru se v prvních dnech nákazy projevují průjmy,[3] což znamená potenciální přenos viru skrz výkaly do kanalizační sítě.[4] Přítomnost viru ve stolici byla prokázána u více než poloviny pacientů a do kanalizačního systému se může od jednoho infikovaného denně dostat až 11 miliard částic. Tato čísla mohou být eventuálně použita pro vyčíslení počtu pozitivních osob v dané kanalizační oblasti.[3][5][6]

Studie několikrát jednoznačně prokázaly přítomnost RNA tohoto typu koronaviru v nevyčištěných odpadních vodách nejen z nemocničních infekčních jednotek, ale i v kanalizačních systémech.[7] V případě laboratorní teploty (20 °C) byla aktivita viru prokázána po dobu dvou dní, avšak v případě nízké teploty okolo 4 °C byla zaznamenána aktivita koronaviru až po dobu 14 dnů.[8] Při teplotách vyšších než 20 °C však dochází k rychlé degradaci tohoto genetického materiálu.[4]

Během čištění odpadní vody by však mělo dojít ke zničení koronaviru a vyčištěná odpadní voda by tedy neměla být infekčním zdrojem.[3] Do dubna 2020 tak nebyl znám žádný případ, kdy by došlo k nakažení onemocněním covid-19 skrz odpadní vodu. Problémem však mohou být povrchy sanitárních zařízení.[4]

Výskyt v pitné voděEditovat

Do technologie úpravy pitné vody se může koronavirus dostat v případě použití povrchových vod (typicky řeky), které slouží jako recipienty pro nečištěné vody odpadní. Koronavirus je velmi náchylný na použití oxidačních činidel (včetně činidel na bázi chloru) – potenciálně infikovaná voda lze dezinfikovat působením 0,5 mg/l chloru (například ve formě chlornanu sodného) po dobu 30 minut při pH větším než 8.[3] V případě úpravy pitných vod tak dochází k jeho zničení při hygienickém zabezpečení v závěrečné fázi úpravy pitné vody.[4] Do dubna 2020 tak nebyl znám žádný případ, kdy by došlo k nakažení onemocněním covid-19 skrz pitnou vodu.[2]

Výskyt v přírodních vodáchEditovat

V případě kontaminace přírodní vody je zaznamenána aktivita koronaviru po zhruba dalších 13 dní (velmi podstatným ovlivňujícím parametrem je však teplota).[3] Do dubna 2020 nebyl znám žádný případ, kdy by došlo k nakažení onemocněním covid-19 skrz povrchovou (řeky, jezera) či podzemní vodu.[2]

ReferenceEditovat

  1. Italy’s sewage water shows SARS-CoV-2 present prior to reported outbreak in Wuhan. News-Medical.net [online]. 2020-06-20 [cit. 2020-11-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c Coronavirus in water environments: Occurrence, persistence and concentration methods - A scoping review. Water Research. 2020-07-15, roč. 179, s. 115899. Dostupné online [cit. 2020-11-20]. ISSN 0043-1354. DOI 10.1016/j.watres.2020.115899. PMID 32361598. (anglicky) 
  3. a b c d e BHOWMICK, Gourav Dhar; DHAR, Dhruba; NATH, Dibyojyoty. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak: some serious consequences with urban and rural water cycle. npj Clean Water. 2020-07-03, roč. 3, čís. 1, s. 1–8. Dostupné online [cit. 2020-11-21]. ISSN 2059-7037. DOI 10.1038/s41545-020-0079-1. (anglicky) 
  4. a b c d Global Drinking Water. TU Delft [online]. [cit. 2020-11-21]. Dostupné online. (anglicky) 
  5. Status of environmental surveillance for SARS-CoV-2 virus. www.who.int [online]. [cit. 2020-11-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  6. SARS-CoV-2 Traces Detected in Barcelona Waste Water From March 2019. Applied Sciences from Technology Networks [online]. [cit. 2020-11-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  7. BIVINS, Aaron; GREAVES, Justin; FISCHER, Robert. Persistence of SARS-CoV-2 in Water and Wastewater. Environmental Science & Technology Letters. 2020-10-07. Dostupné online [cit. 2020-11-20]. DOI 10.1021/acs.estlett.0c00730. 
  8. COVID-19: Coronaviruses in water environments. The Centre for Evidence-Based Medicine [online]. [cit. 2020-11-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat

Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.