Rytířská jízda Jana z Michalovic

Rytířská jízda Jana z Michalovic (Die Ritterfahrt Johanns von Michelsberg) je báseň v Čechách působícího německého básníka Heinricha von Freiberg z konce 13. století, která vytráví o turnajových úspěších předního českého šlechtice Jana z Michalovic na jeho cestě do Porýní a do Francie ke králi Filipovi IV., kterou podnikl se svou družinou někdy mezi lety 1293 a 1297. Ve Francii se zúčastnil řady rytířských turnajů, které skoro všechny vyhrál. Jeho výprava vzbudila v Čechách druhé poloviny 90. let 13. století značnou pozornost, což dokazuje i zmínka v Dalimilově kronice.[1]

Rytířská jízda Jana z Michalovic
AutorJindřich z Friberka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Báseň vznikla asi velmi brzy po návratu českého pána z výpravy a pravděpodobně přímo na objednávku Jana z Michalovic, který si přál, aby byl jeho turnajový úspěch řádně oslaven, a aby se tak i zvýšila jeho vážnost u královského dvora.[1] Je dochována pouze v jediném rukopise, v obsáhlém sborníku univerzitní knihovny v Heidelbergu vzniklém kolem roku 1320.[2] V básni je Jan z Michalovic srovnáván s Artušovskými rytíři, ale pařížské publikum na jeho rytířskou horlivost shlíží s úsměvem. Na několika místech však básník zdůrazňuje, že hrdina svou bojovou zdatností oslavil nejen sebe, ale i rytířstvo své země a také svého krále Václava II.[3]

Česká vydáníEditovat

  • Jan z Michalovic: německá báseň třináctého věku, tiskem a nákladem L. Masaryka, Praha 1888, titul, úvod a poznámky jsou česky od Arnošta Viléma Krause.
  • Rytířská jízda Jana z Michalovic, Elka Press, Praha 2005, obsahuje německý text básně podle vydání Arnošta Viléma Krause z roku 1888 a jeho české poznámky a souběžný český překlad textu, který vytvořila přeložila Marie Ryantová.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b FREIBERG, Heinrich von. Rytířská jízda Jana z Michalovic. Praha: Elka Press, 2005. ISBN 80-902745-8-7. Kapitola Předmluva (prof. Dr. Václav Bok, CSc.), s. 7–9. 
  2. http://www.handschriftencensus.de/4214
  3. Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987, str. 318

Externí odkazyEditovat