Rudolf Tecl

český archivář a historik

Rudolf Tecl (21. srpna 1950 Tábor30. června 2005 tamtéž) byl český historik a archivář, specializující se na oblast Táborska.

PhDr. Rudolf Tecl
Narození21. srpna 1950
Tábor
Úmrtí30. června 2005 (ve věku 54 let)
Tábor
Povoláníarchivář a historik
OceněníCena města Tábora (2006)
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Život editovat

Studium editovat

Pocházel z rodiny známého táborského lékaře MUDr. Rudolfa Tecla; celý svůj život spojil s dějinami rodného města. Od mládí se zajímal o historii; maturoval (1968) na místním gymnáziu[1] a potom studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studium historie a archivnictví završil roku 1975 diplomovou prací o středověkém osídlení Táborska. Na brněnské univerzitě absolvoval postgraduální studium muzeologie.

Praxe a dílo editovat

Po studiích pracoval do roku 1984 v táborském muzeu, kde dosáhl funkce zástupce ředitele. Potom se ujal (15. června 1984) Státního okresního archivu v Táboře, kde působil jako ředitel plných 21 let (1984-2005) až do své náhlé a nečekané smrti. Erudovaný historik Rudolf Tecl se mimořádně zasloužil o rozvoj a rozšiřování tohoto archivu a vedle své řídící práce se věnoval i vědeckému bádání a publikování.

Ještě před ukončením univerzitního studia zpracoval v roce 1974 pro táborské muzeum obrazově vybavenou publikaci Jan Žižka a Tábor, kterou však jako autor podepsal tehdejší ředitel muzea Josef Schneider. V roce 1978 publikoval spolu s Milošem Drdou studii o předhusitském osídlení Tábora a o koncentraci středověkého osídlení Táborska. V letech 1987-2004 řídil práce na 12 svazcích sborníku Táborský archiv.

Přispíval do mnoha časopisů,novin a periodik – např.:

 • sborník Archaeologica historica
 • první díl Dějin Tábora
 • Jihočeský sborník historický
 • Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech

Připomínání editovat

 • PhDr. Rudolfu Teclovi byla udělena „Cena města Tábora 2006“ (in memoriam) za celoživotní literární a vědecké dílo a osobní podíl na významu táborského archivu
 • Heraldická ročenka 2006 / Pavel R. Pokorný: Růže pánů z Ústí (in memoriam PhDr. Rudolfa Tecla), s. 86
 • Ročenka České archivní společnosti 2005 / Vzpomínka na Rudolfa Tecla, s. 173-174

Z díla editovat

Články a studie – z více než šedesáti publikovaných např.:

 • Smetanovský režisér Edmund Chvalovský (1839-1934). VHK JČM 27, 1990, č. 1, s. 16-28
 • Ceny v době Petra Maksanta. Výběr, 28, 1991, s. 327-331
 • Tři pramenné střípky k osobě Petra Maksanta. Výběr, 29, 1992, s. 103-106
 • Diplomaticko-právní příspěvky k určení významu a charakteru lokalit na Táborsku do roku 1420. Husitský Tábor, 10, 1988-1991, 1992, s. 191-214
 • Skryté edice a regesty listin a listů k dějinám husitské revoluce (1419-1437) - II. část. Táborský archiv, 4, 1992, s. 5-32
 • Dodatek k problematice existence středověkých městských knih v Soběslavi. Výběr, 29, 1992, s. 56
 • Neznámá smlouva třeboňského hejtmana Jarohněva z Úsuší s Janem z Rožmberka z roku 1469. Výběr, 29, 1992, s. 158-162
 • Neznámý český list Čeňka z Vartenberka, patrně z 20. prosince 1412. JSH, 60-61, 1991-1992, s. 83-84
 • Soběslavské středověké leprosarium. Výběr, 30, 1993, s. 129-130
 • Datum odstranění pomníku Antonína Švehly v Táboře. Výběr, 30, 1993, s. 130-131
 • Poznámky k historii soběslavského, táborského a mladovožického pranýře. Výběr, 30, 1993 s. 172-174
 • Dvě neznámé zprávy o epidemiích v jižních Čechách druhé poloviny 15. století. Výběr, 30, 1993, s. 195-197
 • Dvě písemnosti k okolnostem údajného nálezu Jistebnického kancionálu a graduálu. Výběr, 31, 1994, s. 251-254
 • Neznámý táborský kšaft z druhé poloviny 15. století. JSH, 63, 1994, s. 153-157
 • Marginálie k bitvě u Vyšehradu 1. listopadu roku 1420. Táborský archiv, 7, 1995, s. 88-94
 • Zapomenutý táborský kostelík sv. Trojice. Výběr, 32, 1995, s. 55-56
 • Dopisy Vojty Náprstka ve Státním okresním archivu v Táboře. Výběr, 32, 1995, s. 99-105
 • Požár Tábora v roce 1525. Výběr, 32, 1995, s. 176-178
 • Archeologické výzkumy hradů Příběnic a Příběniček. Výběr, 32, 1995, s. 295-296
 • Příspěvek historie k problematice prehistorického osídlení táborské ostrožny. Výběr, 33, 1996, s. 1-8
 • Nejstarší české tištěné popisy města Tábora. Výběr, 33, 1996, s. 90-95
 • Zajímavý nápad na využití táborské stavební památky v roce 1866. Výběr, 33, 1996, s. 148-150
 • Další doklady k rozšíření jména Žižka na Táborsku v 1. pol. 16. stol. Výběr, 33, 1996, s. 230-232
 • Tábor, sídlo nejvyšších zemských úřadů v letech 1582 a 1613. Výběr, 33, 1996, s. 303-304
 • Zapomenutý regionální badatel a kulturní pracovník František Pěnka (1862-1944). Výběr, 24, 1997, s. 142-148
 • Sezimovo Ústí v díle Petra Kašpara Světeckého. Výběr, 24, 1997, s. 221-222
 • Badatelský odkaz profesora táborského gymnázia Karla Thira (1856-1931). Výběr, 24, 1997, s. 223-229
 • Soběslav v díle Petra Kašpara Světeckého. Výběr, 34, 1997, s. 321-323
 • Dodatek k soběslavským kšaftům. JSH, 66-67, 1997-1998, s. 99-100
 • K záhadě táborských tzv. husitských stolů. Táborský archiv, 9, 1999, s. 233-244

Novinové články – z mnoha v regionálním tisku např.:

 • Fakta a legendy o táborském Jordánu (I). Palcát, 34, 1992, č. 28, s. 3
 • Zajímavosti ze středověkého Prasetína. Táborské listy, 2, 1993, č. 186, s. 10
 • 700 let Soběslavi, Březnice, Hlavatců a Údin. Táborské listy, 2, 1993, č. 210, s. 10
 • K výročí odstranění pomníku A.Švehly. Táborské listy, 2, 1993, č. 224, s. 12
 • Promluvily purkmistrovské účty ze Soběslavi. Táborské listy, 2, 1993, č. 227, s. 10
 • Mnichovské události pohledem jedné z obecních kronik. Táborské listy, 2, 1993, č. 251, s. 10
 • Přijel i prezident Masaryk. (Největší výstava v dějinách města). Táborské listy, 1994, č. 148, s. 9
 • Nové datum k počátku divadla. Táborské listy, 1994, č. 271, s. 11
 • Táborské nálezy kosterních pozůstatků I.-III. Táborské listy, 1995, č. 57, s. 10
 • Josef Šmaha a Tábor I.-II. Táborské listy, 1995, č. 115, s. 10
 • Sezimovo Ústí, král Vladislav a uherská koruna. Táborské listy, 1995, č. 149, s. 10
 • K výročí táborského pomníku Antonína Švehly. Táborské listy, 1995, č. 154, s. 10
 • Sláva unikátních táborských kamen. Táborské listy, 1995, č. 221, s. 10
 • Plamenná pohroma Tábora v roce 1525. Palcát, 1995, č. 5, s. 4
 • Co víme o táborských kašnách I.-VII. Táborské listy, 1996, č. 25, 31, 37, 44, 49, 61, 73, s. 10-12
 • Ještě k botanické zahradě aneb trocha historie snad neuškodí. Táborské listy, 1996, č. 33, s. 10
 • Čestní (měšťané) občané Tábora z let 1858-1938. Táborské listy, 1996, č. 263, 265, s. 10
 • Táborské návštěvy Františka Josefa I. Táborské listy, 1996, č. 275, 277, s. 10, 12

Reference editovat

 1. Od roku 1960 do 1968 s názvem Střední všeobecně vzdělávací škola - SVVŠ; od šk.roku 68/69 opět 4leté Gymnázium

Externí odkazy editovat