Rozměry lidského penisu

Na tento článek je přesměrováno heslo Délka penisu. O rozměřech penisů zvířat pojednává článek Penis#U zvířat.

Nejpřesnějšího změření lidského penisu se dosáhne pomocí několika měření opakovaných v různou dobu, jelikož existuje přirozená vedlejší proměnlivost ve velikosti penisu, daná mírou vzrušení, denní dobou, teplotou místnosti, četností sexuální aktivity a spolehlivostí měření.

Demonstrace jak měřit délku a obvod penisu

Měření se liší tím, že studie založené na měření prováděných samotnými zkoumanými osobami docházejí k podstatně vyšším průměrům než ty, ve kterých délku měřili zaměstnanci. Přes výše uvedené je možné říci, že průměrná délka ztopořeného lidského penisu je přibližně 12,9–15,0 cm. Délka ochablého penisu neposkytuje dobrý odhad délky ztopořeného penisu.

Většina růstu penisu se odehraje ve dvou údobích: mezi raným dětstvím a pěti roky života a následně mezi přibližně jedním rokem po nástupu puberty a 17. rokem života. Ukončení růstu koreluje s uzavřením kostních růstových štěrbin (které lze diagnostikovat rentgenovým snímkem hlavice velkých kostí, například ruky).

Statisticky významná korelace mezi velikostí penisu a velikostí dalších částí těla nebyla při výzkumech nalezena. Některé faktory prostředí, společně s genetickými vlivy, mohou ovlivnit růst penisu; například přítomnost látek narušujících činnost štítné žlázy. Dospělý penis, který má v erekci délku méně než 7 cm, ale jinak je utvořen normálně, se v medicíně označuje jako mikropenis.

Metaanalýza ukázala, že metody prodlužování penisu nefungují a mohou být nebezpečné.[1]

Historie

editovat

Vnímání velikosti penisu se liší v závislosti na kultuře. Ve starověkém Řecku a v renesančním umění byl neobřezaný a malý penis kulturně vnímán jako žádoucí, zatímco větší nebo obřezaný penis byl vnímán jako komický nebo groteskní. Starověký Řím byl pravděpodobně opačného mínění a velký penis byl vnímán jako žádoucí i ve středověké arabské literatuře.[zdroj?] Muži mohou jednoduše podcenit velikost svého vlastního penisu ve vztahu k ostatním. Mnoho mužů, kteří věří, že jejich penis je nedostatečné velikosti, má průměrně velké penisy. Dojem velkého penisu je často spojen s větší sebeúctou. Obavy ze zmenšování penisu ve folklóru vedly k hromadné hysterii nazývané penisová panika (penis panic), ačkoli penis se vskutku může smrsknout kvůli utváření jizvovité tkáně v penisu v důsledku nemoci zvané Peyroneova nemoc. Obchodníci nabízející produkty na zvětšení penisu zneužívají obavy z nedostatečnosti, přesto však ve vědecké komunitě neexistuje shoda, že by jakákoli neoperativní technika kdy zvětšila ať už tloušťku nebo délku ztopořeného penisu, který byl již na počátku normálně velký.

Studie velikosti penisu

editovat

Ačkoli se výsledky drobně odlišují, mezi důvěryhodnými studiemi panuje shoda, že průměrná délka ztopořeného lidského penisu je přibližně 12,9–15,0 cm (5,1–5,9 palců) s 95% intervalem spolehlivosti (krajní hodnoty 10,7 cm / 19,1 cm (4,23 palce / 7,53 palce)) – to znamená, že je na 95 % jisté, že skutečný průměr je alespoň 10,7 cm a zároveň není větší než 19,1 cm.

Další důvěryhodný zdroj uvádí[kdo?], že ochablý (neztopořený, non-tumescent) lidský penis má průměrnou délku pouze 4 palce (10 cm) a průměr 1,25 palců (3,2 cm), což by znamenalo obvod přibližně 3,9 palců (9,9 cm), zatímco plně ztopořené mají průměrnou délku 6 palců (15 cm) a průměr 1,5 palce (3,8 cm), což dává ztopořený obvod 4,71 palce (12,0) cm.

Průměrná velikost penisu je drobně větší než medián velikosti.

 
Měření od stydké kosti (ilustrace)

Přestože měření penisu není standardizováno, většina výzkumníků jeho délku měří po jeho horní straně, od místa, kde odstupuje od těla, až k špičce žaludu; jeho obvod jako obvod jeho střední části.[2]. Rozměry se udávají zvlášť pro klidový ochablý stav, kdy volně visí od těla, dále pro erigovaný stav, kdy je maximálně natažen a nakonec v plně erigovaném, vzrušeném stavu. Velmi problematické je měření délky penisu u Morbus Peyronie, deformace topořivých těles penisu postihující 1 % mužské populace. Penis se ohýbá do úhlu, nejvíce do pravé nebo levé strany či dorzálně, tedy směrem k podbřišku. Úhel může dosáhnout i 90 stupňů. Změny se zvýrazňují při erekci.[3]

Výsledky studií založené na odpovědích probandů (zkoumaných osob) udávají statisticky významně větší průměrné rozměry než výsledky studií, kde měření penisu prováděl výzkumník, a to i přes to, že výzkumníci probandy instruují, jak svůj penis mají měřit. Je možné, že probandi za přítomnosti výzkumníka nedokážou dosáhnout maximální erekce, ale je též možné, že výsledky nadsazují.

Studie z následujícího přehledu (viz tabulka) uvádějí:

 • průměrnou délku penisu v klidovém stavu v rozmezí 6,8–10,7 cm,
 • průměrnou délku erigovaného penisu v rozmezí 11,8–15,99 cm
Srovnání výsledků některých studií zabývajících se rozměry penisu[2][4][5]
autor země rok počet zkoumaných osob věkové rozmezí penis v klidovém stavu erigovaný penis
délka v cm (s.d.) obvod v cm (s.d.) délka v cm (s.d.) obvod v cm (s.d.)
Loeb 1889 50 17–35 9,41
Kinsey et al. USA 1948 2770 20–59 9,7 15,5
Ajmani et al. Nigérie 1985 320 17–23 8,16 (0,94) 8,83 (0,02)
Bondil et al. Francie 1992 905 17–91 10,7
Da Ros et al. Brazílie 1994 150 14,5
Richters et al. 1995 156 15,99
Wessells et al. Kalifornie 1996 80 21–82 8,85 (2,38) 9,71 (1,17) 12,89 (2,91) 12,30 (1,31)
Smith et al. 1998 184 15,71
Bogaert 1999 4187 (heterosexuálů) 9,83 9,40 15,60 12,19
Chen et al. Izrael 2000 55 21–78 8,3 (1,3) 13,6 (1,7)
Ponchietti et al. Itálie 2000 3300 17–19 9,0 10,0
Schneider et al. Německo 2001 111 18–19 8,6 14,48
Sengezer et al. Turecko 2002 200 20–22 6,8 12,7
Son et al. Korea 2003 123 19–27 6,9 (0,8) 8,5 (1,1)
Awwad et al. Jordán 2004 109 22–68 7,7 (1,3) 11,8 (1,5)
Promodu et al. Indie 2007 301 18–60 8,21 (1,44) 9,14 (1,02)
93 13,1 11, 46

(pozn.: všechny délky jsou průměrné)

Lever a další (studie z roku 2006) uvádí[6] následující rozložení jednotlivých délek erigovaných penisů v populaci:

délka erigovaného penisu procentuální zastoupení v populaci mužů
pod 9,5 cm 2,5%
9,5–11,5 cm 13,5%
11,6–15,3 cm 68%
15,4–17,4 cm 13,5%
nad 17,4 cm 2,5%

(pozn.: přepočítáno z palců na centimetry)

Velice malá část mužů trpí poruchou, kdy jejich penis je výrazně menší než jeho průměrně uváděná délka, jedná se o tzv. mikropenis. Naopak jsou zase známy případy s délkou údu nad 30 cm. Oficiálně nejdelší penis na světě byl zaznamenán doktorem Robertem Dickinsonem na počátku 20. století. Na délku měl 34,3 cm a v obvodu 15,9 cm.[7]

Lidé často věří, že délka penisu souvisí s délkou různých jiných částí těla, nejčastěji s velikostí nohy. Studie však shodně ukazují, že délku penisu na základě velikosti nohy odhadovat nelze.[8][9]. Stejně tak nijak nesouvisí s délkou penisu ani délka ostatních částí těla, např. rukou nebo nosu[10].

Délka v ochablém stavu

editovat

Jedna studie došla k závěru, že střední délka ochablého penisu je 3,5 palce (8,9 cm) (měřeno personálem). Souhrn několika studií dospěl k průměrné ochablé délce 9–10 cm (3,5–3,9 palce). Délka ochablého penisu nemusí nutně odpovídat délce ztopořeného penisu; některé menší ochablé penisy se výrazně prodlouží, zatímco některé větší ochablé penisy se prodlužují výrazně méně.

Penis a šourek se mohou nedobrovolně stáhnout v reakci na nízké teploty nebo nervozitu, což se v angličtině hovorově označuje pojmem „shrinkage“. Důvodem je mechanismus činnosti svalu musculus cremaster (svalu, který přitahuje šourek k břišní stěně). Stejný jev postihuje cyklisty a uživatele cvičebních kol, u nichž dlouhodobý tlak na hráz způsobený sedlem a namáhavým cvičením způsobuje vtažení šourku. Nevhodné sedlo a tento tlak na rozkrok může nakonec způsobit i poruchu erekce.

Natažená délka

editovat

Věk ani velikost ochablého penisu nejsou dobrými prediktory délky při erekci. S délkou ztopořeného penisu nejsilněji koreluje délka nataženého penisu.

Délka ve vzpřímeném stavu

editovat

V oblasti délky ztopořeného dospělého penisu bylo provedeno několik vědeckých studií. Studie, které závisely na sebeměření, včetně internetových průzkumů, stabilně udávaly větší průměrnou délku než ty, které k měření využily lékařské nebo vědecké techniky.

Následující studie, postavené na měření personálem, se každá zaměřují na určitou skupinu populace (co se věku a národnosti týče; také dle sexuální či medicínské diagnózy, nebo šlo o dobrovolníky), což mohlo způsobit zkreslení výsledku vzorkování.

 • Studie provedená na osmdesáti zdravých mužích, kterou v září 1996 publikoval Journal of Urology, stanovila průměrnou délku ztopořeného penisu jako 12,9 cm (5,1 palce). Studie byla motivována snahou „vytvořit oporu ohledně délky a obvodu penisu, kterou bude možné použít při konzultacích s pacienty, kteří uvažují o operativním prodloužení penisu.“ Erekce u 80 tělesně zdravých Američanů (rozličného původu, průměrný věk 54 let) bylo dosaženo podáním léčiv. Studie dospěla k závěru, že „věk pacienta ani délka ochablého penisu nejsou přesné prediktory délky penisu při erekci.“
 • Studie publikovaná v prosincovém čísle Journal of Impotence Research v roce 2000 odhalila, že průměrná délka v erekci u 50 bílých Židů byla 13,6 cm (5,4 palce) (měřeno personálem). Citát: „Cílem této budoucí studie bylo určit klinické a inženýrské parametry ochablého penisu za účelem predikce velikosti penisu při erekci.“ Erekce bylo dosaženo podáním léčiv u 50 bílých židů, kteří byli vyšetřováni po podezření z poruchy erekce (průměrný věk 47 ± 14 let). Pacienti s abnormálními penisy nebo jejichž poruchu erekce bylo možné přičíst více než jednomu psychologickému důvodu, byli ze studie vyřazeni.
 • Recenze publikovaná v roce 2007 v BJU International stanovila průměrnou délku penisu na 14–16 cm (5,5–6,3 palce) a obvod na 12–13 cm (4,7–5,1 palce). Článek srovnával výsledky dvanácti studií provedených na rozdílných populacích v několika zemích. Rozličné metody měření byly do recenze také zařazeny.
 • Italská studie došla na přibližně 3 300 mužích k závěru, že natažená délka penisu je v průměru 12,5 cm (4,9 palce). Mimo to zde navíc hledali korelace v náhodném vzorku 325 mužů. Našli několik statisticky významných Spearmanových korelací: mezi délkou ochablého penisu a výškou 0,208, −0,140 s hmotností a −0,238 s BMI, ochablý obvod a výška 0,156, natažená délka a výška 0,221, hmotnost 0,136, BMI −0,169. Uvedli také několik korelací pod hladinou statistické významnosti.

Vzpřímený obvod

editovat

Co se týče studií, v půli délky měřících obvod dospělého plně vztyčeného penisu, zde existují podobné výsledky.[zdroj⁠?] Stejně jako v případě délky, studie spočívající na vlastním měření stabilně docházejí ke značně větším průměrům než ty, ve kterých penisy měří personál. Ve studiích velikosti penisu, ve kterých byla měření prováděna za laboratorních podmínek, byl průměrný obvod ztopořeného penisu 4,8 palců (12,3 cm).

Velikost při narození

editovat

Průměrná délka nataženého penisu po narození se uvádí okolo 4 cm (1,6 palce), přičemž délka penisu u 90 % novorozených chlapců je uváděna mezi 2,4 a 5,5 cm (0,94 a 2,12 palce). Penis v omezené míře roste od narození do 5 let věku, ale jen velice málo mezi 5. rokem a počátkem puberty. Průměrná velikost na začátku puberty je 6 cm (2,4 palce) a dospělé velikosti bývá dosaženo cca o 5 let později. W. A. Schonfeld v roce 1943 publikoval graf růstu penisu.

Velikost během stárnutí

editovat

Autoři recenzního článku v oblasti velikostí penisu došli k závěru, že „délka ochablého penisu je po narození těsně pod 4 cm (1,6 palce) a mění se jen velmi málo až do puberty, kdy dojde ke značnému růstu.“

Nepředpokládá se, že by věk koreloval negativně s velikostí penisu. „Jednotlivé výzkumné studie … nasvědčují, že velikost penisu je menší ve studiích zaměřených na starší muže, ale Wylie a Erdley přesto nenalezli žádný celkový rozdíl, když seřadili výsledky různých studií [uskutečněných v průběhu 60 let],“ existují ale podklady nasvědčující, že velikost varlat se zmenšuje postupně s nastupujícími generacemi.

Proměnlivost délky penisu

editovat

Mikropenis

editovat

Penis dospělého může, s délkou při ztopoření menší než 7 cm neboli 2,76 palců, ale jinak normálně utvořený, je v medicíně nazýván jako mikropenis. Tato diagnóza se vztahuje na 0,6 % mužů. Některé z rozpoznaných příčin jsou nedostatečnost v produkci růstového hormonu hypofýzy nebo hormonu gonadotropins, slabší případy necitlivosti k mužským pohlavním hormonům a rozličné genetické poruchy a proměnlivost v jistých homeobox genech. Některé případy mikropenisu je možné řešit pomocí podávání růstového hormonu nebo léčbou testosteronem v raném dětství. V dospělosti je možné i operativní řešení.

 
Měření ztopořeného mikropenisu

Vliv prostředí na velikost penisu

editovat

Existují spekulace, že rozdíl ve velikosti penisu mezi jednotlivci není způsoben jen geneticky, ale také vlivy prostředí, jako jsou kultura, výživa, vystavení chemikáliím a znečištění. Narušení žláz s vnitřní sekrecí v důsledku vystavení chemikáliím bylo prokázáno a má podíl na deformaci pohlavních orgánů u obou pohlaví (a spoustu dalších zdravotních obtíží). Chemikálie průmyslového původu (jako jsou například pesticidy, sponáty, antibakteriální triclosan nebo změkčovadla v plastech) i přírodního původu (jako chemikálie v oleji z čajovníku nebo v levandulovém oleji) mají spojitost s různým stupněm narušení žláz s vnitřní sekrecí. PCB i změkčovadlo DEHP byly spojeny s menší velikostí penisu. U metabolitů DEHP měřené v moči těhotných žen byla prokázána signifikantní souvislost se sníženou šířkou penisu, menší androgenitální vzdáleností a neúplným sestoupením varlat u jejich novorozených synů, stejná, jakou měly experimenty prováděné na zvířatech. Přibližně 25% amerických žen má koncentraci ftalátů v těle srovnatelnou s těmi, kterou měly ženy ve studii. Studie provedená v roce 2007 na Lékařské fakultě Univerzitě v Ankaře dospěla k závěru, že velikost penisu se může snížit vlivem některé hormonální terapie spojené s paprskovou radiační léčbou. Dále potom byly s nenormálním vývojem genitálií a menším než obvyklým penisem (microphallus) spojeny některé na estrogenu založené drogy na léčbu neplodnosti, jako například diethylbestrol (DES).

Vnímání velikostí penisu

editovat

Vnímání v průběhu dějin

editovat
 
Freska Priapa z Pompeií. Zobrazuje vážení jeho velkého ztopořeného penisu s pytlem zlata. Starověcí Římané obdivovali Priapův velký penis.

Podle přelomové studie „“Greek Homosexuality“ (Homosexualita Řeků) od Kennetha Dovera mělo řecké umění eminentní zájem v pohlavních orgánech, ale nebylo posedlé velikostí. Týdenní ČKD sloupek „The Straight Dope“ (Heterosexuální Dope) z pornografických řeckých maleb a Doverovy výše zmíněné studie usuzuje, že ve starověkém Řecku byl neobřezaný a malý penis považovaný za žádoucí u muže, zatímco větší nebo obřezaný penis byl vnímán jako komický nebo groteskní, většinou se nacházel na „bozích plodnosti, pololidských zvířátcích (jako např. satyry), na ošklivých starých lidech a barbarech.“

CBC rádio na základě několika pramenů spekulovalo, že starověcí Římané měli na věc opačný pohled než Řekové. Stejně tak tomu bylo ve středověké arabské literatuře, která také preferovala delší penis, jak je popsáno v Příbězích tisíce a jedné noci v příběhu nazvaném „Ali a jeho velký úd“. Jako vtipnou satiru této fantazie v 9. století africko-arabský spisovatel Al-Jahiz napsal: „V případě, že by délka penisu byla znamením cti, pak mezek bude patřit ke kmeni Kurajšovců“ (kmen, k němuž patřil Prorok Mohamed).

Na velikost penisu je narážka i ve starozákonním proroctví, v němž jsou města Samaří a Jeruzalém pro svou modloslužbu alegorizována jako dvě sestry cizoložnice pojmenované Ohola a Oholíba, toužící po egyptských mužích, jejichž hněv na ně za to Hospodin obrátí:

Odhalila své smilnění, odhalila svou nahotu, a já jsem se od ní odvrátil tak, jako jsem se odvrátil od její sestry. Stále více propadala svému smilnění při vzpomínce na dny svého mládí, kdy smilnila v egyptské zemi, a vášnivě se oddávala svým záletníkům, jejichž úd je jako úd oslů a jejich výron jako výron hřebců.
— Ez 23, 18 – 23, 20 (Kral, ČEP)

Mužské sebepojetí

editovat

Muži mohou jednoduše podcenit velikost svého penisu v porovnání s ostatními, protože při pohledu shora jednak vypadá penis kratší, dále pak protože v pornografii vidí penisy nadprůměrné, a nebo je vidí kratší kvůli vrstvě tuku u kořene penisu. Výzkum provedený sexuology ukázal, že muži, kteří věří, že jejich penis je nedostatečně vyvinutý, mají obvykle průměrně velké penisy. Další studie ukázala, že vzdělávání o obvyklé velikosti penisu pomáhá ulevit pacientům, kteří mají pochybnosti o velikosti svého penisu, neboť většina z nich má zkreslené představy o tom, co je normální. Přesvědčení o nadprůměrné velikosti vlastního penisu má souvislost s celkově vyšším sebevědomím.

Mezi homosexuálními muži

editovat

Studie provedená na univerzitě Utrechtu zjistila, že většina homosexuálů považuje velký penis za ideální a jeho vlastnictví souvisí se sebeúctou. Jedna studie analyzovala samostatně hlášenou Kinseyho sadu dat a zjistila, že průměrný penis homosexuálního muže je větší než průměrný penis jejich heterosexuálních protějšků (6,32 palce (16,05 cm) a obvod 4,95 palce (12,57 cm) u homosexuálů oproti 5,99″ (15,21 cm) a obvodu 4,80″ (12,19 cm) mezi heterosexuály).

Obavy pramenící z velikosti penisu

editovat

Rozsáhlé soukromé obavy týkající se velikosti penisu vedly k řadě folklórních výroků a úvah v populární kultuře týkajících se velikosti penisu. Penisová panika (penis panic) je forma masové hysterie ohledně odstranění nebo zmenšení penisu, známá také jako syndrom retrakce genitálií. Penis se může podstatně zmenšit v důsledku tvorby jizevnaté tkáně v důsledku Peyronieho choroby, která postihuje až 10% mužů. Produkty, jako jsou penisové pumpy, pilulky a jiné pochybné prostředky zvětšení penisu, jsou některé z produktů nejvíce nabízených v e-mailovém spamu.

V současné době ve vědecké komunitě neexistuje shoda, že by jakéhokoliv neoperativní techniky mohly trvale zvětšit tloušťku nebo délku ztopořeného penisu, který již do normálního rozmezí (4,5″ až 7″) spadá.

Operativními metodami takového výsledku dosáhnout lze, nicméně zvětšení je limitované původními anatomickými poměry a nemusí tedy naplnit představy pacienta. Výsledek také závisí na zkušenosti týmu pracoviště, jak z hlediska výsledku, tak i možných komplikací.

Velikost penisu a velikost dalších částí těla

editovat

Statisticky významná korelace mezi velikostí penisu a velikostí nějaké jiné části těla nebyla ve výzkumech pozorována. Studie, kterou provedli Siminoski a Bain v roce 1993, nalezla slabou korelaci mezi velikostí nataženého penisu a velikostí nohy a výškou; byla ale příliš slabá, aby mohla být v praxi použita k odhadům. Další výzkum, který v roce 2002 provedli Shah a Christopher, cituje Sirminovského a Baina, nenalezla žádnou souvislost mezi velikostí boty a délkou nataženého penisu, načež napsali, že „předpokládaná souvislost mezi délkou penisu a velikostí boty nemá vědecký základ“.

Může však existovat souvislost mezi zdeformovaným penisem a deformovanými lidskými končetinami. Vývoj penisu v embryu je řízen některými stejnými geny (zejména HOXA13 a HOXD13) jako těmi, které řídí vývoj končetin. Mutace některých genů Hox, které řídí růst končetin, mohou způsobit zdeformované genitálie (tzv. Hand-Foot-Genital Syndrome).

Studie o preferované velikosti penisu sexuálními partnery

editovat

V rámci malé studie, kterou organizovala University of Texas a která vyšla v BMC Women's Health, se dva populární mužští atleti dotazovali 50 studentek bakalářského programu ohledně jejich vnímání sexuálního uspokojení a konstatovala, že šířka penisu je pocitově důležitější než délka, když byly subjekty požádány, aby si mezi těmito dvěma vybraly (velikost nebyla specifikována). Též bylo uvedeno, že to může svědčit o tom, že celková velikost penisu má vliv na sexuální uspokojení, neboť ženy si vybíraly ze dvou daných možností.

V cover story v časopise Psychology Today bylo 1 500 čtenářů (z toho byly přibližně dvě třetiny ženy) dotázáno o obraze mužského těla. Mnoho žen uvedlo, že se o velikost penisu nijak zvlášť nestarají a přes 71 % uvedlo, že muži přeceňují důležitost velikosti a tvaru svého penisu. Obecně se dotázané ženy zajímaly více o šířku a méně o délku, než si mysleli muži, ačkoli síla zajímání se o oboje ukazovala podobný trend.

Další studie, uskutečněná v Groningenské univerzitní nemocnici, se dotazovala 375 sexuálně aktivních žen (které nedávno porodily) na důležitost velikosti penisu a výsledky ukázaly, že 21% žen cítila, že délka je důležitá a 32 % žen cítila, že důležitá je tloušťka.

Studie provedená na Australské národní univerzitě, vydaná na počátku roku 2013, ukázala, že velikost penisu ovlivňuje mužův sex appeal, a že čím je muž vyšší, tím výraznější tento efekt je. Studie spočívala v ukazování trojrozměrných na počítači vytvořených obrázků v životní velikosti, kde se měnila výška a další fyzické atributy těl, přičemž ženy uvedly svoje preference do 3 sekund. Preference pro penisy vyšších mužů byla významná.

Termín size queen je anglický slangový výraz pro kohokoli, kdo u svého sexuálního partnera preferuje větší než průměrný penis.

Srovnání s ostatními primáty

editovat

Lidský penis je jak delší tak tlustší než u jakéhokoliv jiného primáta (včetně velkých primátů, jako je například gorila), a to jak v absolutních hodnotách, tak i relativně vzhledem ke zbytku těla. (Viz též důsledky rozdílů v délce penisu a morfologie pro postulované výhody, které zahrnují skupinový sex a které mohly vést k vývoji většího penisu u lidí, a faktory, které mohou vést k rozdílům v průměrné velikosti penisu v rámci lidského druhu)

Velikost penisu a užívání kondomů

editovat

Australská studie na 184 mužích zkoumala souvislost délky a obvodu penisu s případy protržení nebo sesmeknutí kondomu. Bylo použito 3 658 kondomů. Studie odhalila, že korektně nasazený kondom se roztrhl v 1,34 % případů a sesmekl v 2,05 % případů, což dává celkový podíl selhání 3,39 %. Velikost penisu neměla vliv na případy sklouznutí, ale tloušťka penisu a roztržené kondomy silně korelovaly tak, že silnější penis předznamenával větší riziko roztržení.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Human penis size na anglické Wikipedii.

 1. https://medicalxpress.com/news/2019-05-penis-extensions-dont-risky.html – Penis extensions don't work, can be risky, study says
 2. a b Dillon, B., Chama, N., & Honig, S. (2008). Penile size and penile enlargement surgery: a review. International Journal of Impotence Research, 20(6), 519–529. doi:10.1038/ijir.2008.14.
 3. Nejčastější nemoci penisu - Medixa.org
 4. Promodu, K., Shanmughadas, K., Bhat, S., & Nair, K. (2007). Penile length and circumference: an Indian study. International Journal of Impotence Research, 19(6), 558-563. doi:10.1038/sj.ijir.3901569.
 5. Wylie, K., & Eardley, I. (2007). Penile size and the ‘small penis syndrome’. BJU International, 99(6), 1449-1455. doi:10.1111/j.1464-410X.2007.06806.x.
 6. Lever, J., Frederick, D., & Peplau, L. Does size matter? Men's and women's views on penis size across the lifespan. Psychology of Men & Masculinity. 2006, roč. 7, čís. 3, s. 129–143. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-09-15. DOI 10.1037/1524-9220.7.3.129. (anglicky)  Archivováno 15. 9. 2011 na Wayback Machine.
 7. World Record for the Biggest Penis. www.sizemed.com [online]. [cit. 2010-07-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-07-15. 
 8. Shah, J., & Christopher, N. (2002). Can shoe size predict penile length?. BJU International, 90(6), 586-587. doi:10.1046/j.1464-410X.2002.02974.x.
 9. Siminoski, K., & Bain, J. (1993). The relationships among height, penile length, and foot size. Annals of Sex Research, 6(3), 231-235. doi:10.1007/BF00849563
 10. Gutfeld, G. (1996). Of myths and men. Men's Health (10544836), 11(5), 86. Retrieved from Academic Search Complete database.

Externí odkazy

editovat