Spearmanův koeficient pořadové korelace

Ve statistice je Spearmanův koeficient pořadové korelace bezrozměrné číslo, které udává statistickou závislost (korelaci) mezi dvěma veličinami. Je pojmenován po jednom ze zakladatelů faktorové analýzy Charlesi Spearmanovi a značí se řeckým písmenem nebo .

DefiniceEditovat

Mějme dvě náhodné veličiny X a Y, jejichž pravděpodobnostní rozdělení není známé. Uspořádáme n jejich hodnot   a   podle velikosti a přiřadíme jim pořadová čísla   a  . Hodnota koeficientu je pak rovna:

 ,

nabývá hodnot z intervalu  . Spearmanův koeficient pořadové korelace lze spočíst také jako Pearsonův korelační koeficient pořadových čísel   a  .

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat