Rodinný strom

Rodinný strom je grafické zobrazení rodokmenu, vývodu či rozrodu, a to buď v tištěné, malované nebo elektronické podobě. Nejčastěji je zobrazován vývod, který je z uvedených typů genealogických výstupů nejobvyklejší.

Rodinný strom na Českém Šternberku

S rozvojem využívání moderních technologií při zpracování genealogických výstupů vznikla řada počítačových programů, které umožňují vytištění jednoduchého i komplikovanějšího rodinného stromu. Stále ale při vyhotovení rodinného stromu převažuje kresba nebo malba na papír či plátno nebo tisk do připravených šablon.

HistorieEditovat

Rodinné stromy se objevují v souvislosti s rozvojem šlechtických rodů, které pociťovaly potřebu zaznamenávat své předky. Jednalo se především o reprezentační záležitost, výjimkou nejsou bohatě zdobené stromy buď v podobě obrazů nebo fresek na zdech hradů a zámků. V České republice patří mezi jeden z nejznámějších šlechtických rodinných stromů vývod ze 32 předků pro Jiřího ze Šternberka na hradě Český Šternberk.

S úpadkem šlechtických rodů došlo i k omezení vytváření nových rodinných stromů. V současnosti se ale z vlastnictví rodinného stromu stává nový trend, jak ukazují zprávy o nejrůznějších osobnostech uměleckého nebo politického života, který si nechaly vlastní rodinný strom vyhotovit.

ZobrazeníEditovat

Původně se rodokmen zobrazuje v koruně dubu, kde se zakladatel rodu klade do kořenů nebo na kmen stromu. Z toho vychází i úsloví "zpět ke kořenům". V novějších variantách, a to hlavně u vývodu, se objevuje zobrazení opačné, kdy jsou předci v koruně stromu a výchozí osoba v jeho kořenech.

LiteraturaEditovat

  • Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 1994. ISBN 80-85467-47-X. S. 119–128. 
  • Peterka, Josef. Cesta k rodinným kořenům. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-307-0. 
  • Pohanka, Henry. Sám proti toku času. Liberec: Dialog, 2002. ISBN 80-85843-62-5. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat