Rozrod je nejkomplikovanější formou genealogické tabulky – obsahuje potomky výchozí osoby, respektive výchozího manželského páru, tedy ty osoby, které mají společného předka. Existují dva způsoby vytváření rozrodu. Prvním je sledování jednoho příjmení, strom v takovém případě zahrnuje pouze potomky synů nebo nemanželské potomky dcer. Druhou variantou je sledování potomků synů i dcer, bez ohledu na příjmení.

Ukázka rozrodu

Rozrod poskytuje přehled o genealogických vazbách v rámci rodu. Jeho zpracování je časově velmi náročné, může totiž zahrnovat několik tisíc osob. Často bývá zpracován v podobě stromu, kdy výchozí osoba / manželský pár je uveden v kořenech nebo na kmeni a jednotlivé rodiny se rozvíjejí do větví.

Šlechtické rody editovat

Slovo rozrod vyjadřuje také soubor šlechtických rodů, které mají společného předka nebo se k němu hlásí. Příkladem jsou Vítkovci, Drslavici a další.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 1994. ISBN 80-85467-47-X. S. 119–128. 
  • Peterka, Josef. Cesta k rodinným kořenům. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-307-0. 
  • Pohanka, Henry. Sám proti toku času. Liberec: Dialog, 2002. ISBN 80-85843-62-5. 
  • Řičař, Kristoslav. Občanská genealogie. Praha: Ivo Železný, 1999. ISBN 80-240-1080-1. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat