Relativní datování

(přesměrováno z Relativní chronologie)

Forma datace artefaktu, která je používána v případě, že nejsou k dispozici vodítka k datování absolutnímu, tedy ve většině případů.

V praxi se potom jedná o určení datace ve vztahu k určité události, která je zjevná. příkladem může být při odkryvech silná vrstva popela naznačující požár v oblasti. Na základě této vrstvy se potom relativně datuje na "před požárem" a "po požáru".

Obecně se tyto periody označují jako "ante quem" (před kterým) a "postu quem" (po kterém)[1].

Metoda samotná bývá dále podpořena poznatky z dvou dalších oborů:

Stratigrafie - Určuje stáří nálezů na základě stáří vrstvy, ve které byly nalezeny[2].  Vertikální stratigrafie tedy vychází ze základního geologického principu, že ze dvou vrstev ta svrchní je vrstvou mladší. V případě stratigrafie horizontální, kdy se v jedné vrstvě potkají dva objekty, které ale z logického hlediska nemohly existovat ve stejné době, se postupuje podle okolností. Pokud jeden objekt narušuje druhý, tak první zmíněný je patrně mladší. Jedná se o stratigrafii přímou. Pakliže jsou ale ve stejné vrstvě nalezeny objekty, u kterých nelze odlišit dobu existence, tak se přechází ke stratigrafii nepřímé. Příkladem může být nalezený půdorys budovy, jejíž vchod je ale blokován budovou jinou. Není tedy zřejmé, která z těchto budov vznikla a zanikla dříve, je však jasné, že nemohly fungovat současně[3].

Typologie - Určuje stáří podle charakteru nalezeného předmětu. Vychází tedy z vývojového předpokladu, že mladší artefakt, např. kamenný nástroj, je v mladší době zpracováván lépe, detailněji, bude větší škála druhů nástrojů, budou více specializované a podobně. Tato metoda zohledňuje také oblast výzkumu, protože ani vývoj, ze kterého nacházíme artefakty, neprobíhal všude stejně rychle, např. nebudeme předpokládat stejně rychlý vývoj v Mezopotámii a ve střední Evropě[3].

Tyto metody dohromady mohou sloužit k poměrně přesné dataci, které dnes už můžeme opravdu bez větších starostí důvěřovat, neboť dnes již vychází z případů, jejichž stáří mohlo být a bylo potvrzeno absolutní metodou.

ReferenceEditovat

  1. https://is.muni.cz/el/1431/jaro2009/Bi8610/8337997/datace.pdf
  2. Datování | Archeologie na dosah. www.archeologienadosah.cz [online]. [cit. 2018-11-24]. Dostupné online. 
  3. a b Archeologické metody. pf.ujep.cz [online]. [cit. 2018-11-24]. Dostupné online.