Rekuperace voda - voda

V rodinných, bytových a panelových domech nachází velké uplatnění zpětné získávání tepla z teplých odpadních vod. Teplé odpadní vody odtékají do kanalizací bez dalšího využití ale také v průmyslových provozech, hotelech, penzionech, ubytovnách, restauracích, lázních, balneo provozech, pivovarech a všude tam, kde je teplé vody zapotřebí k zajištění běžného provozu. Rekuperační jednotka vodavoda využívá velký potenciál teplé odpadní vody tak, že předává její teplo vodě přivedené do objektu a tu buď posílá k dohřevu standardními metodami, nebo ji rozvádí k pračkám, myčkám a dalším spotřebičům a zařízením.

Systém rekuperaceEditovat

Systém rekuperace je navržen na bázi akumulace teplé odpadní vody v tepelně izolované nádobě, v jejímž nitru dochází k předávání tepla vodě, která jednotkou prochází jako tlaková voda z vodovodního řadu. Správný poměr obsahu rekuperační jednotky a délky a obsahu šnekového potrubí s procházející chladnou vodou zajišťuje optimální předávání tepla bez potřeby nosného média a bez spotřeby dalších energií. Odpadní voda oddělená od splaškové WC vody se dle vlastní aktuální teploty rozvrstvuje v rekuperaci, přičemž nejchladnější voda u dna nádoby odtéká díky sifonovému efektu dále do kanalizačního řadu.

Rekuperační jednotku lze umístit vně i uvnitř objektu.

ÚčinnostEditovat

Rekuperační jednotka může za ideálních provozních podmínek a správného propočtu množství odpadní a předehřívané vody dosáhnout 70 – 90% účinnosti. Účinnost klesá nenapojením všech odpadních zdrojů teplé vody do rekuperace a nízkým množstvím spotřebované teplé vody, respektive úměrně s klesajícím počtem osob v objektu.

Typy rekuperačních výměníkůEditovat

Izolovaný válec o určitém obsahu akumulované vody s dvojitě šnekovitě stočeným nerezovým potrubím, kterým prochází tlaková voda, se zvrásněnou teplosměnnou plochou.

Externí odkazyEditovat