Ubytovna je obecné označení pro budovu či soubor budov, které slouží pro hromadné ubytování osob.

Interiér turistické ubytovny nedaleko Kladna

Obvykle se používá pouze jakožto označení pro nějaké blíže nespecifikované ubytovací zařízení, u kterého je předpokládána jistá přechodnost a nouzovost poskytovaného ubytování (nejedná se tedy o běžný rodinný obytný objekt jako např. rodinný dům, vilu, chatu, chalupu, byt a jiné jim podobné zařízení pro trvalé bydlení). Dále se také obvykle jedná o specializované ubytovací zařízení, které obvykle není primárně určeno jakožto komerční ubytovací služba, jedná se tedy obvykle o ubytovací zařízení, které má funkci podpůrnou či pomocnou v jiném společenském systému (např. ubytovna pro brigádníky, ubytovna pro stavební dělníky, nemocniční ubytovna pro zdravotníky, ubytovna pro cizince a uprchlíky, turistická ubytovna). Jeho použití pak velmi často vyplývá z kontextu celého sdělení.

Za ubytovny obvykle pak neoznačujeme hotely, motely, botely, penziony, hostely, vysokoškolské koleje, internáty, horské boudy, kasárna, nemocnice, věznice a trestanecké tábory, domovy pro matky s dětmi, dětské domovy, domovy pro seniory, rekreační tábory, prostory pro rekreační táboření (campingy), nocležny pro pracovníky v dopravě apod.

Charakter ubytovny ale mohou mít kupříkladu azylové domy, útulky pro bezdomovce a jim podobné podobné sociální služby.

Odkazy Editovat

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat

  •   Slovníkové heslo ubytovna ve Wikislovníku