Reformy Petra Velikého

Reformy Petra I. Velikého (rusky Реформы Петра I) byly změny ve státním a společenském životě, uskutečněné v době panování ruského cara Petra I. Velikého. Celou státnickou činnost Petra I. je možné zhruba rozdělit na dvě období: v letech mezi 16961715 a 17151725.

Petr I. Veliký s Řádem sv. Ondřeje

První etapa reforem se vyznačovala spíše spěšností, a ne vždy zcela promyšleným postupem, což se projevilo ve vedení severní války. Reformy byly namířeny zejména na získávání prostředků na vedení války, byly prováděny násilným způsobem a často nevedly ke kýženému výsledku. Kromě státních reforem se v první etapě zaváděly rozsáhlé změny s cílem modernizace a zlepšení běžného života. V druhém období již byly reformy daleko systematičtější a směřovaly více na vnitřní výstavbu státu.

Vousy byly považovány za symbol zaostalosti, Petr Veliký je proto zakázal

Celkově byly reformy Petra Velikého namířeny na upevnění ruského státu a orientace vládnoucí třídy obyvatelstva k západoevropské kultuře se současným upevněním absolutní monarchie. Na sklonku panování Petra I. bylo vytvořeno mocné Ruské impérium, v jehož čele stál imperátor, požívající absolutní moci. V důsledku reforem byla překonána technicko-ekonomická zaostalost Ruska oproti ostatním evropským státům, byl vydobyt přístup k Baltskému moři, provedeny dalekosáhlé změny ve všech sférách života ruského obyvatelstva. Současně však byly zcela vyčerpány národní prostředky, rozrostl se úřednický aparát, byly vytvořeny předpoklady (Výnos o následnictví) pro případ krize vlády, vedoucí k epoše palácových převratů.