Rapsodie je původně literární pásmo, které bylo vytvořeno z úryvků starořeckých homérských eposů a které bylo přednášeno (recitováno či předzpěvováno) tzv. rapsódem. Později se z této původní literární formy vyvinula lyrická nebo i epická báseň vzletného či vznešeného obsahu a formy.

V hudběEditovat

V hudbě obvykle jde o volnou instrumentální skladbu s výrazně dramatickým obsahem. Melodické části se střídají s rytmickými.

Známé hudební rapsodieEditovat

Přenesené významyEditovat

Slovo má i další přenesené významy a jako takové se v jiném kontextu dost často vyskytuje i v názvech různých literárních a audiovizuálních uměleckých děl.