Rada vlády pro lidská práva

Úřad vlády, sídlo Rady vlády pro lidská práva

Rada vlády pro lidská práva je poradním orgánem vlády ČR, který se zabývá otázkami ochrany lidských práv a základních svobod, zejména v souvislosti s dodržováním Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších zákonů i mezinárodních smluv týkajících se lidských práv.

V radě zasedají zástupci ministerstev a státních úřadů i zástupci občanské a odborné veřejnosti. Zřízena byla koncem roku 1998 a provozně spadá pod Úřad vlády. Rada každoročně zpracovává Zprávu o stavu lidských práv ČR a předseda rady ji předkládá Vládě. Kromě koncepčních dokumentů předkládá i konkrétní návrhy opatření pro zlepšení dodržování lidských práv.

PředsedovéEditovat

Předsedou Rady vlády pro lidská práva je vládní zmocněnec pro lidská práva.

VýboryEditovat

Rada zřizuje dočasné nebo trvalé odborné výbory a pracovní skupiny.

  • Výbor pro občanská a politická práva
  • Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva
  • Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání
  • Výbor pro práva dítěte
  • Výbor pro práva cizinců
  • Výbor pro lidská práva a biomedicínu
  • Výbor pro sexuální menšiny
  • Výbor proti diskriminaci

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat