Rada vlády pro lidská práva

Rada vlády pro lidská práva je poradním orgánem vlády ČR, který se zabývá otázkami ochrany lidských práv a základních svobod, zejména v souvislosti s dodržováním Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších zákonů i mezinárodních smluv týkajících se lidských práv.

Úřad vlády, sídlo Rady vlády pro lidská práva

V radě zasedají zástupci ministerstev a státních úřadů i zástupci občanské a odborné veřejnosti. Zřízena byla koncem roku 1998 a provozně spadá pod Úřad vlády. Rada každoročně zpracovává Zprávu o stavu lidských práv ČR a předseda rady ji předkládá Vládě. Kromě koncepčních dokumentů předkládá i konkrétní návrhy opatření pro zlepšení dodržování lidských práv.

Předsedové editovat

Předsedou Rady vlády pro lidská práva byl od vzniku rady do května 2014 vládní zmocněnec pro lidská práva, od května 2014 je předsedou rady člen vlády, v jehož působnosti jsou lidská práva a rovné příležitosti. Není-li žádný člen vlády se zmíněným pověřením, přechází funkce předsedy rady na předsedu vlády. Vládní zmocněnec pro lidská práva je od května 2014 výkonným místopředsedou rady.[1]

Předseda rady a vládní zmocněnec pro lidská práva:

Předseda rady:

Výkonný místopředseda rady a vládní zmocněnec pro lidská práva:

Výbory editovat

Rada zřizuje dočasné nebo trvalé odborné výbory a pracovní skupiny.

  • Výbor pro občanská a politická práva
  • Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva
  • Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání
  • Výbor pro práva dítěte
  • Výbor pro práva cizinců
  • Výbor pro lidská práva a biomedicínu
  • Výbor pro sexuální menšiny
  • Výbor proti diskriminaci

Odkazy editovat

Reference editovat

Externí odkazy editovat