Rádiový vysílač

Vysilac diagram.gif

Rádiový vysílač je elektronické zařízení, které pomocí antény vyzařuje elektromagnetický signál, který může být přijat rádiovým přijímačem. V České republice máme takovýchto vysílačů několik.

Vysokofrekvenční signál, který je základem každého rádiového vysílače, vzniká v tzv. vysokofrekvenčním oscilátoru. Vysokofrekvenční signál z vysílače nese nějakou informaci (radio, televize, jiné) v podobě nízkofrekvenčního (modulačního) signálu. Říkáme, že vysokofrekvenční signál neboli nosná vlna je modulován. Modulace nosné vlny probíhá v modulátoru vysílače. Takto modulovaný signál se zesílí a vyzáří anténou do prostoru.

Druhy modulaceEditovat

  • amplitudová modulace (AM) - Užitečná informace je kódovaná v (amplitudě/síle) nosného signálu, postranní pásma jsou dobře definovatelná. v oblasti SV (středních vln) je hojně používán pro rozhlasové vysílání, v kombinaci s fázovou modulaci je AM rozšířena pro rádiový přenos dat (včetně např.digitální televize).
  • frekvenční modulace (FM) - Užitečná informace je kódovaná malými změnami ve frekvenci nosného signálu, postranní pásma jsou teoretický nekonečná, ale jejich velikost je jen malá, navíc máme k dispozici širší přenosové pásmo a tím i kvalitnější přenos signálu, tato modulace je dnes nejpoužívanější pro rozhlasové vysílání v pásmu VKV, především regionálními stanicemi.
  • fázová modulace (PM) - Je velmi podobná frekvenční modulaci.
    • výhody a nevýhody jsou podobné jako FM, dalo by se říci, že PM je speciální druh FM
    • použití: při přenosu digitálních signálů (PSK - Phase Shift Keying)
  • ON/OFF - modulace - asi nesprávně označovaný jako ""nemodulovaný signál"", lze též označit jako dvoustavová sto-procentní amplitudová modulace - užitečná informace je kódovaná v úplném přerušování nosného signálu, jako například morseova abeceda
  • modulace s jedním postranním pásmem a omezenou nosnou (SSB), je speciálním případem amplitudové modulace, používá se například v radioamatérské praxi.

Související článkyEditovat