Ptačí entero-like virusy

Ptačí entero-like virusy (ELV) byly v posledních letech prokázány u mnoha druhů ptáků. Elektronoptickým vyšetřením trusu nebo střevního obsahu byly entero-like virové partikule (podobající se enterovirům z čeledě Picornaviridae) identifikovány u kuřat anebo krůťat ve Velké Británii, USA, Francii, Belgii, Malajsii, u perliček s přechodnou enteritidou v Itálii a Francii, u křepelek a bažantů ve Velké Briánii. V Japonsku byly ELV izolovány u kuřat s postiženými ledvinami a u brojlerů vykazujících syndrom zakrslosti a v Austrálii v trusu a enterocytech volně žijících kakaduů se smrtící (fatální) enteritidou.

Ptačí ELV jsou odlišné od virů aviární encefalomyelitidy, hepatitidy kachen typu 1 a 3, infekční nefritidy i hepatitidy krůt. Jejich bližší klasifikace vyžaduje další biologickou, fyzikálně-chemickou a molekulární charakterizaci. Ekonomický význam infekce ani možnost jejich přenosu z ptáků na savce nejsou známé.

LiteraturaEditovat

  • JURAJDA, Vladimír. Nemoci drůbeže a ptactva – virové infekce. 1. vyd. Brno: ES VFU Brno, 2002. 184 s. ISBN 80-7305-436-1.