Pták (rozcestník)

rozcestník

Slovo pták může mít více významů:

obecně
příjmení osob

viz též německou podobu Vogel

místní názvy
v názvech uměleckých děl
přenesené významy
  • slangový výraz pro penis, užíván též coby pejorativní výraz či nadávka (srovnej v němčině sloveso vögeln [vulg. souložit]; Vogel [č. pták] ve významu penis tam chybí)
frazeologizmus
  • být volný jako pták – být bez závazků
  • být jako ptáček jarabáček – nedělat si s ničím a o nic starosti, být nezodpovědný
  • mít po ftákách/ptákách – zmařit nebo mít zmařenou šanci či úmysl
  • mít ptačí mozeček – být hloupý
  • ptákovina – nesmysl, hloupost, pitomost
  • ranní ptáče – člověk vstávající záhy ráno
  • být pěkný ptáček – být prohnaný, vykutálený

Související článkyEditovat