Pseudonym

krycí jméno nebo umělecká značka lišící se od skutečného jména, kterou pro nějaký účel používá člověk či skupina lidí

Pseudonym je krycí jméno nebo umělecká značka, pod kterou autor publikuje své dílo nebo pod kterým člověk z jiného důvodu vystupuje v rámci komunikace s ostatními lidmi.

Bez souhlasu autora není možné totožnost autora prozradit. Právo na pseudonym je jedno ze základních osobních práv – autor má právo rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství při zveřejnění uvedeno.

Ten, kdo prozradí pravé jméno autora, dopouští se porušení § 7 autorského zákona.[1]

Jiná označení

editovat

Alternativní synonymum je slovo alias nebo vulgo (ve smyslu: jinak zvaný). Obě slova je možno použit i v případě přezdívky. V angličtině se používá alias a akronym aka (též a.k.a., ze slov also known astéž známý jako), který se někdy (chybně) promítne i do české mluvy.

V prostředí internetu se jako pseudonym používají názvy jako: user name, login name, nickname (nebo jen nick), screen name, na diskuzích jsou časté označení id (či ID) a handle, které se vyskytuje i na sociálních sítích (např. Instagram, Twitter); existuje ještě označení avatar, které ale častěji představuje ikonu nebo malý obrázek uživatelovy přítomnosti na internetu.

Pseudonymita

editovat

Označení pseudonymita (tvořená obdobně jako anonym-anonymita) označuje stupeň krytí identity lidí prostřednictvím pseudonymu. Vyskytuje se často v prostředí skupin bojujících za ochranu soukromí (na internetu, i obecně), v komunitě anonymních měn, apod.

Přezdívka

editovat

V oblasti informačních technologií může alias (podle kontextu) též znamenat:

  • (obecně) alternativní pojmenování určitého objektu, například za účelem zkrácení jeho původního jména pro pohodlnější práci s ním,
  • symbolický odkaz u souboru delšího jména,
  • např. v SQL alternativní označení (nejčastěji) sloupce nebo tabulky pomocí klíčového slova AS,
  • v některých skriptovacích jazycích funkce jiného jména, provádějící stejnou činnost (viz např. jejich seznam pro jazyk PHP na [1]),
  • v některých hypertextových nápovědách to, co na wikipedii funguje jako přesměrovávací stránka (tedy heslo vytvořené pouze z toho důvodu, aby usměrnila uživatele),
  • hovorové označení pro aliasing.[zdroj?]

Reference

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat