Otevřít hlavní menu

Prováděcí zákon je všeobecné označení pro zákon, který provádí nějaké obecné ustanovení ústavy, tedy upravuje podmínky a podrobnosti dotyčné oblasti ústavního práva.

K vydání prováděcího zákona ústava vždy obsahuje tzv. blanketní právní normu.[1] Viktor Knapp ovšem uvádí, že i když je podrobnější úprava nějaké ústavní věci nebo provedení některého ústavního ustanovení svěřeno „obyčejnému“ zákonu, stále jde z právněteoretických důvodů o zákon originární, neodvozený od původní právní normy. Tím se liší od vyhlášek správních orgánů nebo nařízení vlády, vydávaných na základě výslovného zmocnění originární právní normou.[2]

Podle české Ústavy jsou prováděcími zákony např.:

ReferenceEditovat

  1. HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1. Heslo Blanketní právní norma. 
  2. KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-028-1. S. 157.