Proměna (biologie)

dokonalý (přes stadium kukly) či nedokonalý typ ontogenetického vývoje hmyzu

Proměna je termín, který se užívá k popisování životního cyklu hmyzu s nepřímým vývojem. Rozlišuje se proměna dokonalá (holometabolie) a proměna nedokonalá (hemimetabolie, heterometabolie). Pokud k žádné proměně během životního cyklu nedochází, používá se termín ametabolie.

Proměna dokonalá

A: motýl (babočka paví oko)
B: brouk (slunéčko sedmitečné)

1 – stadium vajíček
2 – A: housenka, B: larva
3 – kukla
4 – imago

Proměna dokonalá editovat

Nejvyvinutější hmyz má životní cyklus, který zahrnuje dokonalou proměnu. Z vajíček se líhnou larvy nebo housenky, které se dospělým exemplářům nepodobají ani tvarem, ani vzhledem. Larvy přijímají potravu, rostou, několikrát se svlékají a nakonec se zakuklí. Uvnitř kukly se celé tělo reorganizuje, až se vylíhne dospělý jedinec (imago). U hmyzu s touto proměnou lze právě díky kukle často rozeznat pohlaví jedince (např. u roháče – kukla s velkými čelistmi náleží samci). Ovšem ne vždy platí zmíněná pravidla: dospělci některých brouků se podobají larvám, samičky některých horských nočních motýlů jsou bezkřídlé a někteří dvoukřídlí nemají vůbec imaga, protože jejich larvy plodí ve svém těle mnoho dalších larev. Dokonalou proměnu prodělávají vosy, včely, mravenci, dvoukřídlí, brouci, denní i noční motýli, chrostíci, blechy, síťokřídlí a srpice. Dokonalá proměna umožňuje larvě specializovat se na výživu a imagu na rozmnožování a hledání nového teritoria.

Vývoj

Vajíčko → mladá larva → dospělá larva → kukladospělec (imago).

Proměna nedokonalá editovat

 
Proměna nedokonalá, resp. nymfy a dospělec kobylky (vajíčko na obrázku chybí)

Postupná proměna, v níž se tělo plynule během několika stadií stále více podobá dospělci, je patrně životním cyklem původního primitivního hmyzu. Tuto „nedokonalou“ proměnu nacházíme u rovnokřídlých, švábů, termitů, jepic, vážek a ploštic. Mladé nymfy nemají křídla; u  starších stadií se nacházejí výběžky na hrudi, v nichž se vyvíjejí křídla, přičemž po každém svlékání se výběžky prodlouží, až se svlékne poslední stadium nymfy a vylíhne se dospělý jedinec. Nymfy některého hmyzu, jako například motýlic, žijí pod vodou a vylézají mimo ni jen před proměnou v okřídlené imago.

Vývoj

Vajíčko → nymfa (několikrát se svléká) → dospělec (imago).

Ametabolie editovat

U některých primitivních skupin hmyzu probíhá vývoj prakticky bez proměny. Mladý jedinec se liší od dospělce jen velikostí. Roste díky několikerému svlékání. Příkladem ametabolního hmyzu je rybenka.[1]

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Holometabolism na anglické Wikipedii a Hemimetabolism na anglické Wikipedii.

  1. Archivovaná kopie. www.hmyz.info [online]. [cit. 2007-12-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-12-31. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat