Pracovní tábor

Pracovní tábor je tábor, kde jsou ubytovány osoby podrobené nuceným pracím. Pracovní tábory určené pro politické vězně jsou charakteristickým znakem diktátorských a totalitních režimů, které tak své odpůrce nejen omezují na svobodě, ale ještě i vykořisťují. V extrémních případech – nejznáměji nacistické a komunistické – jsou pracovní tábory zároveň tábory vyhlazovacími, když se předpokládá, že vězni následkem úmyslně tvrdých podmínek brzy zemřou.

Externí odkazyEditovat