Pracovní oděv

Pracovní oděv je významná součást pracovních podmínek v mnoha oborech lidské činnosti. Nejedná se jen o obecně známé montérky. Pracovním oděvem může být například pánský oblek i dámská luxusní halenka. Existují profese při jejichž výkonu se pracovní oděv nepoužívá, nebo jen velice zřídka – například úředníci, programátoři, spisovatelé, překladatelé a většina učitelů na základních školách. Některé pracovní oděvy jsou z důvodu plnění speciálních funkcí ochrannými pracovními oděvy a poskytují se zaměstnancům jako osobní ochranné pracovní prostředky.

Osobní ochranné pracovní prostředkyEditovat

Pracovní oděvy se rozlišují podle jednotlivých profesí a oborů činnosti. Kromě pracovního oděvu mnozí pracovníci používají také různé osobní ochranné pracovní prostředky – například ochranné brýle a obličejové štíty, přilby a kukly, rozličné zástěry, protihlukové náušníky, respirátory a různé typy ochranných rukavic.

Použití pracovních oděvůEditovat

Pracovní oděv se používá všude tam, kde by použití běžného občanského oděvu nebylo vhodné například z důvodů:

  • hygienických a zdravotních - pracovní oděv chrání zdraví a život pracujícího člověka
  • chrání i zdraví a život ostatních lidí, zde třeba ve zdravotnictví nebo ve stravovacích službách apod.
  • kde hrozí zašpinění nebo i zničení běžného oděvu a obuvi
  • také tam, kde vzniká potřeba výrazného odlišení pracovníka od ostatních lidí, zde se obvykle používá pracovní stejnokroj respektive uniforma
  • jedná se o uměleckou nebo i jinou profesi, která vyžaduje například kostým nebo jiné speciální oblečení - typicky třeba divadelní a filmoví herci, z umělců třeba sochaři, z ostatních profesí například profesionální sportovci

Příklady běžných pracovních oděvůEditovat

Vybrané profese standardně užívající pracovní oděvEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat