Otevřít hlavní menu

Povodeň je druh živelní pohromy, extrémně vysoký stav (objem) vody ve vodním toku. Další významy jsou uvedeny níže:

kultura