Poslední míle

Poslední mílí se v telekomunikační technice nazývá propojení mezi koncovým bodem telefonní sítě a účastníkem. Koncovým bodem zpravidla bývá místní ústředna nebo jiné sdružovací zařízení. (V poštovním provozu se výraz používá v analogickém smyslu - spojení mezi koncovou poštovní provozovnou a adresátem.)

Tento pojem do češtiny proniknul z anglosaského prostředí, je překladem Last mile. V češtině se spíše používá odborný výraz místní smyčka nebo účastnická přípojka.

Poslední mílí je účastnické vedení, zpravidla telefonní pár, a technologie potřebná zajištění přenosu hovoru a často i dálkového napájení koncového zařízení. To mohou být různá zařízení k vícenásobnému využití účastnických vedení, která se zejména v minulosti hojně používala z důvodu nedostatku telefonních vedení, například podvojné a sériové přípojky, koncentrátory, obecně nazývané sdružovací zařízení.

Termín poslední míle se nyní nejčastěji používá v datových přenosech, kde označuje kromě vedení i různé opakovače signálu, zesilovače, modemy, vysílače a přijímače a další zařízení potřebná k propojení mezi účastníkem a provozovatelem (providerem) sítě.

Externí odkazyEditovat