Populační politika

Populační politika (z latiny: populus = lid) je souhrn schémat, teorií a praktických postupů státu, kterými se snaží cíleně ovlivňovat množství populace. Populační politika je součástí celé politiky státu. Není přímo součástí demografie, spíše spadá do demografické praxe. Jedná se o přijímání právních norem s cílem ovlivnit demografický vývoj.

DěleníEditovat

Populační politika se větví do několika základních přístupů:

  • kvantitativní (početní) – sleduje početní vývoj obyvatelstva. S ohledem na své cíle může dále být:
    • pronatalitní, která podporuje růst porodnosti (natalitu). V současnosti je aplikována zejména ve vyspělých státech světa, kde je přirozený přírůstek nízký a průměrný věk obyvatelstva se zvyšuje.
    • protinatalitní, která podporuje snižování míry porodnosti. Je aplikována vládami zejména v rozvojových zemích tzv. třetího světa, kde je přírůstek obyvatelstva vyšší. Velmi tvrdými protinatalitními opatřeními se v 80. letech 20. století prezentovala např. Čína, kde byla uplatňována tzv. politika jednoho dítěte.
  • migrační – sleduje vývoj v migraci (imigrace/emigrace) obyvatelstva, kterou lze státními zásahy ovlivňovat. Tato politika je zdrojem růstu především ve vyspělých zemích s pozitivním postojem populace k imigraci, např. USA, Kanada, Austrálie a Singapur.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-75-3. 
  • From population control to reproductive rights: feminist fault lines [online]. Reproductive Health Matters Volume 3, Issue 6, November 1995. Taylor & Francis. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat