Otevřít hlavní menu

Polané jsou starověký slovanský kmen obývající území dnešního Polska, Ruska Běloruska, Ukrajiny, Česka, Slovenska. Polané se dělí na dvě podskupiny: