Poklad

soubor předmětů výjimečně vysoké hodnoty
O pokladu jazyka pojednává článek Tezaurus.

Za poklad je obvykle považován soubor drahocenných předmětů, jejichž hodnota je dána starobylostí (starožitnosti), vzácností výskytu, cenou materiálu (například drahé kovy, drahokamy, mince), nebo vysokou hodnotou umělecké práce, či jiné vzácné předměty, jako listiny apod.

Poklad

Druhy pokladů editovat

  • Depot – nález souboru prehistorických nebo historických předmětů, zpravidla klenotů, šperků, mincí či zbraní z drahých kovů, bronzu či mosazi
  • Národní poklad – soubor zlatých cihel a klenotů každého státu nebo země, uložený v bankovním trezoru
  • Korunovační poklad – historické nebo současné insignie panovníka
  • Chrámový poklad – soubor liturgických a votivních předmětů z drahých kovů (preciosa)
  • Mytický poklad – bájný poklad každého národa či kmene, tradovaný v jeho historii, popisovaný v bájích či v pohádkách jako ukrytý (zakopaný, zazděný, v jeskyni zavalený skálou, uložený v nedobytném hradu), zjevovaný jen v určitých dobách (například na Velký pátek) nebo nadaný zázračnou mocí. Obvykle jej hlídají strážci (například Blaničtí rytíři, Sezam,...) nebo bájné bytosti, například draci nebo sfingy.
  • Poklad v přeneseném slova smyslu: vzácný člověk, vzácné literární dílo, atp.

Slavné poklady (nálezy, pokladnice a klenotnice) editovat

Poklady v literatuře editovat

Literatura editovat

  • Emil Hruška: Nacisté a české poklady. Praha 2016
  • Martin Stejskal, Labyrintem míst klatých, Eminent, Praha 2011, str. 59–60
  • Helmut Gaensel:Štěchovický poklad. Praha 1992

Související články editovat

Externí odkazy editovat