Plicní tepny (arteriae pulmonales) jsou párové cévy, které u plazů, ptáků a savců vychází z plicního kmene (truncus pulmonalis) a vedou do plic odkysličenou krev. Plicní tepny se nicméně v určité podobě vyskytují i u dvojdyšných ryb (které jsou schopné dýchat vzdušný kyslík) a rovněž u obojživelníků. Obojživelníci nemají plicnici (samostatný vývod krve ze srdce do plic) a jejich plicní tepna (společně s pulmokutánní tepnou) vystupuje až z ventrální aorty.[1]

Tepna: Plicní tepna
Lidské srdce, světle fialovou barvou jsou znázorněny plicní tepny jako dvě cévy kolmo vystupující z plicního kmene
Latinsky arteria pulmonalis
Gray 543
Větve Horní a dolní větev (pro jednotlivé laloky plic)
Odvodná žíla Plicní žíla
Prekurzor Truncus arteriosus
MeSH A07.231.114.715

Lidská pravá plicní tepna (a. pulmonalis dextra) je delší a směřuje (za vzestupnou aortou a za horní dutou žilou) do hilu pravé plíce. Dělí se na horní větev pro horní a střední lalok plíce a dolní větev pro dolní lalok pravé plíce. Levá plicní tepna (a. pulmonalis sinistra) to má k přilehlé plíci blíže a je proto kratší, větví se obdobně.[2]

Reference Editovat

  1. KARDONG, Kenneth V. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. 5. vyd. [s.l.]: The McGraw−Hill Companies, 2009. 
  2. ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. Praha: Grada, 2004. 

Externí odkazy Editovat