Horní dutá žíla

Horní dutá žíla (latinsky: vena cava superior) je velká ale krátká žíla, která odvádí odkysličenou krev z horní poloviny těla do pravé síně srdeční. Vzniká soutokem vena brachiocephalica dextra (pravá) et sinistra (levá), které odvádí krev z hlavy, krku a horních končetin. Těsně před jejím ústím do pravé síně se do ní vlévá vena azygos.

Žíla: Horní dutá žíla
Horní dutá žíla je nalevo od aorty. Gray's Anatomy, 1918
Horní dutá žíla je nalevo od aorty. Gray's Anatomy, 1918
Latinskyvena cava superior
Gray666
Přítoky

Žilní spojky mezi horní a dolní dutou žílou se nazývají kavokavální anastomózy.