Plazmová frekvence

Při poruše v plazmatu vzniknou tlumené harmonické kmity s kruhovou frekvencí

,

kde e je elementární náboj, koncentrace nosičů náboje, permitivita vakua a hmotnost elektronu. Tento děj v plazmatu je popsán pohybovou rovnicí

.

Tlumení kmitů je popsané časovou konstantou , kde je frekvence srážek elektronů s neutrálními částicemi. Tlumené harmonické kmity lze pozorovat jen tehdy, je-li splněno . Jinak má vývoj koncentrace elektronů aperiodický charakter.