Perec (Hron)

slovenský kanál napájený z řeky Hron

Perec je slovenský vodní kanál napájený z řeky Hron, který v minulosti sloužil jako zdroj energie pro početné vodní mlýny. Nyní je využíván pro pohon dvou malých vodních elektráren. Jedna se nachází v Levicích a druhá v Mýtných Ludanech. Měří celkem 53,5 kilometrů, je tokem III. řádu, průměrná lesnatost jeho povodí dosahuje zhruba 10 %. Protéká východní částí Podunajské pahorkatiny.

Perec
Kanál Perec v obci Zalaba
Kanál Perec v obci Zalaba
Základní informace
Délka toku53,5 km
Plocha povodí113,3 km²
Pramen
Ústí
Geodata
OpenStreetMapOSM, WMF
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Opis toku editovat

Vodní tok začíná u hatě u obce Veľké Kozmálovce, která odvádí část vody z koryta Hronu (z vodní nádrže Veľké Kozmálovce). Zprvu teče na jih souběžně s korytem Hronu na západě, u obce Starý Tekov se stáčí na jihojihovýchod a teče okrajem obce, koryto křižuje Starotekovský kanál a pokračuje přes obec Hronské Kľačany. Odtud teče na jihovýchod k Levicím, kde se v prostoru pod Levickým hradem křižuje s Podlužiankou, esovitě se ohýbá a protéká městem směrem na jih. Jižně od města obtéká Levické rybníky na pravém břehu, opět mění směr toku na jihovýchod, obtéká obec Mýtne Ludany a křižuje se s korytem dalšího vodního toku, se Sikenicí. V blízkosti obce Hontianska Vrbica se stáčí více na jihojihovýchod, zprava se odděluje Kukučínovský kanál, následně obtéká obec Zbrojníky i osadu Malý Pesek, kde mění směr toku na jih. Potom protéká obcí Sikenica, zprava přibírá Kukučínovský kanál a vzápětí opět zprava Kompu. Severně od obce Šalov se zprava odděluje Hornoperecký kanál a Perec postupně obtéká obce Šalov, Malé Ludince a Zalaba na levém břehu. Pod Zalabou se stáčí na jihozápad, zprava přibírá bezejmenný vodní tok přitékající z katastrálního území obce Malé Ludince a obtéká obec Sikenička opět na levém břehu. Západně od této obce se odděluje pravostranný Dolnoperecký kanál a hlavní tok pak pokračuje na jih u obce Pavlová na levém břehu a nakonec se východně od obce Kamenín opět spojuje s vodou řeky Hron.

Obce editovat

Perec postupně protéká katastrálními územími těchto slovenských obcí: