Průtok je označení pro krátký kanál neboli řeku či potok obecně přirozeného původu. Obvykle je kratší než 1 km a nemá zvláštní pojmenování. Spojuje mezi sebou dvě jezera, jezero (lagunu) s mořem (oceánem) nebo jezero s řekou. Řidčeji může také spojovat řeku s jezerem nebo dvě řeky (bifurkace řek). Může také znamenat vedlejší rameno řeky v případě, že řeka vytváří ostrovy.

Jezera spojená průtokem s řekou editovat

Dvě jezera spojená průtokem editovat

Literatura editovat

Externí odkazy editovat