Parlamentní volby v Maďarsku

Maďarská republika je podle ústavy ze dne 23. října 1989 parlamentní demokracií. Maďarský politický systém byl vytvořen během pádu komunismu v roce 1989 podle Západoněmeckého modelu. MR má jednokomorový parlament – Országgyűlés, který má 199 poslanců, volených každé čtyři roky.

Výsledky parlamentních voleb 1990-2006
Projekce volebních výsledků 2006

Volební systémEditovat

Maďarský parlamentní volební systém je velice složitý. Jedná se o kombinaci tří volebních systémů: relativního a absolutního většinového, ale také systému celostátní a regionální kandidátky. Cílem je zajistit vládnoucí koalici stabilní většinu v parlamentu a zároveň umožnit vstup osobnostem a zástupcům menšin. Volby jsou dvoukolové, konají se každé čtyři roky, vždy na jaře.

Zvolit všech 386 poslanců je možno třemi způsoby. Prvních 176 mandátů je rozděleno v jednomandátových obvodech dvoukolovým většinovým principem. Do druhého kola postupují ti kandidáti, kteří při minimálně 50% účasti získali v prvním kole alespoň 15% hlasů (minimálně však tři). Ve druhém kole stačí ke zvolení prostá většina hlasů při 25%. Druhou možností, jak být zvolen, jsou župní listiny politických stran, kterými je zvoleno 152 poslanců. Pro sestavení župní listiny jsou ustavena přísná pravidla, strana musí mít dostatek kandidátů v předem určené struktuře, proto župní kandidátky staví pouze nejsilnějších pár stran. Pro rozdělení mandátů se používá Hagenbach-Bischoffova metoda. Aby byly volby platné, tak i zde musí být splněna podmínka 50% účasti (jinak se volby opakují). Každý volič má v maďarských parlamentních volbách dva hlasy. Jedním vybírá z regionálních kandidátek, druhým volí v jednomandátovém obvodě konkrétní osobnost. Zbylých 58 mandátů je přiděleno podle poměru k počtu tzv. frakčních hlasů systémem celostátních kandidátek zvaných kompenzační listiny. Všechny hlasy, které nevedly ke zvolení poslance, nepropadají, nýbrž se na celostátní úrovni sečtou a podle těchto sum jsou pomocí d’Hondtovy metody přeměněny na mandáty. V obou poměrných systémech (regionálních i celostátních kandidátkách) platí od roku 1994 pětiprocentní klauzule.

Kromě pětiprocentní klauzule obsahuje maďarský volební systém i několik dalších omezení, například registrace kandidáta v jednomandátovém obvodu je podmíněna shromážděním 750 podpisů, registrace stranické kandidátní listiny ve vícemandátovém obvodu je podmíněna registrací kandidátů téže strany v minimálně jedné čtvrtině jednomandátových obvodů a nakonec kandidátka strany může být zařazena do celostátního obvodu jen, když tatáž strana zaregistruje své kandidátky v minimálně sedmi vícemandátových obvodech.[1][2]

Volební výsledkyEditovat

Volby 1990Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Parlamentní volby v Maďarsku 1990.

Volby 1990 byly první svobodné volby Maďarské republiky po 43 letech komunistické vlády MLR. První kolo voleb se konalo 25. března a druhé kolo 9. dubna. Volební účast v prvním kole činila 65,11%, ve druhém pak 45,54%. Voliči již demokratického Maďarska dali v těchto volbách jasně najevo svůj odklon od levicové politiky. Vítězem se stalo pravicové Magyar Demokrata Fórum se ziskem 164 mandátů. Na druhém místě skončilo rovněž pravicové SZDSZ se ziskem 93 mandátů a na třetím místě taktéž pravicové FKgP se 44 křesly. Jediná levicová strana MSZP skončila až čtvrtá jen se 33 mandáty. Z šesti stran, které se dostaly do parlamentu, uzavřelo MDF s FKgP a KDNP pravostředovou koalici, která se vedle rozvíjení demokracie a tržní ekonomiky zavázala hájit i křesťanské a národní hodnoty. Tato koalice získala více než 60% mandátů. Ostatní křesla obsazená pravicovými poslanci z SZDSZ, Fidesz a levicové MSZP skončila v opozici.

Strana Počet hlasů v číslech
(I. kolo)
Počet hlasů v procentech
(I. kolo)
Počet hlasů v číslech
(II. kolo)
Počet hlasů v procentech
(II. kolo)
Počet mandátů v číslech Počet mandátů v procentech Úloha v parlamentu
Magyar Demokrata Fórum (MDF) 1 213 825 24,72% 1 406 269 41,24% 164 42,49% Vláda
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) 1 050 452 21,40% 1 045 920 30,68% 93 24,09% Opozice
Független Kisgazdapárt (FKGP) 576 256 11,74% 355 112 10,42% 44 11,40% Vláda i opozice
Magyar Szocialista Párt (MSZP) 534 898 10,89% 216 496 6,35% 33 8,55% Opozice
Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) 439 481 8,95% 63 064 1,85% 21 5,44% Opozice
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 317 183 6,46% 126 636 3,71% 21 5,44% Vláda
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 180 899 3,68% 8 640 0,25% Mimo parlament
Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 174 410 3,55% 922 0,03% Mimo parlament
Agrárszövetség (ASZ) 154 004 3,14% 21 923 0,64% 1 0,26% Nezávislí
Vállalkozók Pártja (VP) 92 689 1,89% 5 292 0,16% Vláda1
Hazafias Választási Koalíció (HVK) 91 910 1,87% 31 526 0,92% Mimo parlament
SZDSZ-Fidesz 29 113 0,59% 29 017 0,85% 2 0,52% Opozice
ASZ-Szövetség a Faluért, a Vidékért (SZFV) 12 958 0,26% 15 394 0,44% 1 0,26% Nezávislí
SZDSZ-Fidesz-KDNP 6 473 0,13% 7 856 0,23% 1 0,26% Opozice
Nezávislí kandidáti (F) 312 997 6,31% 62 543 1,83% 5 1,3% Proměnlivé
Ostatní strany 83 764 1,70% 28 190 0,83% Mimo parlament
Celkem 4 911 241 100% 3 424 800 100,44%3 386 100%

1: Několik politiků bylo také členy FKGP a získaly tak mandáty v rámci FKGP.

Volby 1994Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Parlamentní volby v Maďarsku 1994.

Volby 1994 byly druhé svobodné volby Maďarské republiky. První kolo voleb se konalo 8. května, druhé kolo 29. května. Volební účast v prvním kole činila 68,92%, ve druhém kole 55,12%. V těchto volbách překvapivě drtivě zvítězila levicová MSZP, která se ziskem 209 mandátů držela v parlamentu nadpoloviční většinu. Jelikož Ústava MR výslovně zakazuje vládu jedné strany, uzavřela vítězná MSZP koalici s druhou nejsilnější stranou SZDSZ, která měla 69 křesel.

Strana Počet hlasů v číslech
(I. kolo)
Počet hlasů v procentech
(I. kolo)
Počet hlasů v číslech
(II. kolo)
Počet hlasů v procentech
(II. kolo)
Počet mandátů v číslech Počet mandátů v procentech Úloha v parlamentu
Magyar Szocialista Párt (MSZP) 1 689 081 31,27% 1 935 719 45,16% 209 54,15% Vláda
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) 1 005 766 18,62% 1 222 251 28,51% 69 17,62% Vláda
Magyar Demokrata Fórum (MDF) 649 966 12,03% 639 866 14,93% 38 9,84% Opozice
Független Kisgazdapárt (FKGP) 425 482 7,88% 253 283 5,91% 26 6,74% Opozice
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 397 887 7,37% 126 616 2,95% 22 5,70% Opozice
Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) 416 143 7,70% 29 391 0,69% 20 5,18% Opozice
Munkáspárt (MP) 177 458 3,29% 6 268 0,15% Mimo parlament
Agrárszövetség (ASZ) 132 181 2,45% 14 544 0,34% 1 0,26% Vláda1
Fidesz-VP-LPSZ-ASZ-SZDSZ 6 440 0,12% 7 666 0,18% 1 0,26% Nezávislí
Nezávislí kandidáti (F) 122 190 2,26% 20 134 0,47% Mimo parlament
Ostatní strany 441 318 8,17% 27 030 0,71 Mimo parlament
Celkem 5 401 687 100% 4 286 597 100% 386 100%

1: Strana byla oficiálně nezávislá, ale připojila s k volebním ujednání s MSZP.

Volby 1998Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Parlamentní volby v Maďarsku 1998.

Volby 1998 byly třetí svobodné volby Maďarské republiky. První kolo voleb se konalo 10. května a druhé kolo 24. května. Volební účast v prvním kole činila 56,26%, ve druhém kole 57,01%. V obou kolech sice nejvíce hlasů dostala levicová MSZP, avšak pravicovému Fidesz se podařilo s MDF získat ještě více mandátů a s třetí nejsilnější stranou FKGP tak získaly nadpoloviční většinu. Vládu tak utvořily stany Fidesz-MPP, MDF a FKGP. Do parlamentu se také dostala krajně pravicová strana MIÉP se ziskem 14 mandátů.

Strana Počet hlasů v číslech
(I. kolo)
Počet hlasů v procentech
(I. kolo)
Počet hlasů v číslech
(II. kolo)
Počet hlasů v procentech
(II. kolo)
Počet mandátů v číslech Počet mandátů v procentech Úloha v parlamentu
Magyar Szocialista Párt (MSZP) 1 445 909 32,25% 192 640 39,84% 134 34,72% Opozice
Fidesz – Magyar Polgári Párt (Fidesz-MPP) 1 263 522 28,18% 187 609 38,80% 148 38,34% Vláda
Független Kisgazdapárt (FKGP) 617 740 13,78% 52 714 10,90% 48 12,44% Vláda
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) 353 186 7,88% 14 763 3,05% 24 6,22% Opozice
Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) 248 825 5,55% 19 707 4,08% 14 3,63% Opozice
Munkáspárt (MP) 183 064 4,08% 10 861 2,25% Mimo parlament
Magyar Demokrata Fórum (MDF) 139 934 3,12% 171 4,40%1 Vláda1
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 116 065 2,59% 1 479 0,31% Mimo parlament
Fidesz-MDF 587 054 13,14% 954 794 21,17% ? Rozděleny mezi obě strany Vláda
Nezávislí kandidáti (F) 75 965 1,70% 39 154 0,87% 1 0,26% Nezávislí
Ostatní strany 115 729 2,57% 13 681 1,08% Mimo parlament
Celkem 4 536 254 100% 489 216 100% 386 100%

1: MDF sice nepřeročilo 5% hranici nutnou pro vstup do parlamentu, ale získalo 17 křesel v rámci Fidesz.

Volby 2002Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Parlamentní volby v Maďarsku 2002.

Volby 2002 byly čtvrté svobodné volby Maďarské republiky. První kolo voleb se konalo 7. dubna, druhé kolo 21. dubna. Volební účast v prvním kole činila 70,53% a ve druhém kole 73,51%. V prvním kole sice zvítězila levicová MSZP, avšak ve druhém kole jí předběhla pravicová koalice Fidesz-MDF, která také volby vyhrála se ziskem 188 mandátů. Avšak druhé MSZP, která získala 178 mandátů, se podařilo uzavřít koalici s SZDSZ, které mělo 20 mandátů a společně tak získaly celkem 198 mandátů a tím i nadpoloviční většinu v parlamentu.

Strana Počet hlasů v číslech
(I. kolo)
Počet hlasů v procentech
(I. kolo)
Počet hlasů v číslech
(II. kolo)
Počet hlasů v procentech
(II. kolo)
Počet mandátů v číslech Počet mandátů v procentech Úloha v parlamentu
Magyar Szocialista Párt (MSZP) 2 361 997 42,05% 2 011 820 45,77% 178 46,11% Vláda
Fidesz-MDF 2 306 763 41,07% 2 196 524 49,97% 164 + 24 (188)1 42,49 + 6,22 (48,71%)1 Opozice
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDZS) 313 084 5,57% 126 966 2,89% 20 5,18% Vláda
Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) 245 326 4,37% 325 0,01% Mimo parlament
Összefogás Magyarországért Centrum (Centrum) 219 029 3,90% 5 280 0,12% Mimo parlament
Munkáspárt (MP) 121 503 2,16% Mimo parlament
Független Kisgazdapárt (FKGP) 42 338 0,75% 692 0,02% Mimo parlament
Ostatní strany 6710 0,77% Mimo parlament
Nezávislí kandidáti 43 219 0,13% Mimo parlament
Celkem 5 685 655 100% 4 423 805 100% 386 100%

1: Společná kandidátka Fidesz-MDF (Fidesz = 164 a KDNP = 24).

Volby 2006Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Parlamentní volby v Maďarsku 2006.

Volby 2006 byly páté svobodné volby Maďarské republiky. První kolo voleb se konalo 9. dubna, druhé kolo 23. dubna. Volební účast v prvním kole činila 67,83% a ve druhém kole 64,39%. Obě kola skončila vítězstvím levicové MSZP.

Několik měsíců po volbách dne 17. září, se na veřejnost dostala audionahrávka z neveřejného projevu tehdejšího premiéra Ference Gyurcsánye (MSZP), na níž vulgárně přiznává, že v zájmu volebního úspěchu MSZP lhal o skutečném stavu maďarské ekonomiky a hospodářství. V reakci na to se zvedla obrovská vlna masivních protestů jak z řad opozice, tak z řad obyvatelstva. Od té doby začala popularita MSZP rekordně klesat.

Strana Počet hlasů v číslech
(I. kolo)
Počet hlasů v procentech
(I. kolo)
Počet hlasů v číslech
(II. kolo)
Počet hlasů v procentech
(II. kolo)
Počet mandátů v číslech Počet mandátů v procentech Úloha v parlamentu
Magyar Szocialista Párt (MSZP) 2 336 705 43,21% 1 510 358 46,63% 190 (186+4)1 49,22%1 Vláda
Fidesz-KDNP 2 272 979 42,03% 1 511 176 46,65% 164 (141+23)2 42,49% Opozice
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) 340 746 6,31% 64 501 1,99% 20 (18+2)3 5,18%3 Vláda
Opozice (od 1. května 2008)
Magyar Demokrata Fórum (MDF) 272 831 5,04% 16 355 0,50% 11 2,85% Opozice
Nezávislí (od 20. března 2009)
Somogyért Egyesület 9 457 0,18% 13 801 0,31% 1 0,26% Nezávislí
Vláda (od 15. května 2008
do 15. dubna 2009)
MSZP-SZDSZ és SZDSZ-MSZP 155 619 2,86% 72 515 2,23% 4 MSZP (vláda)
2 SZDSZ (opozice)
MIÉP – Jobbik a Harmadik Út 119 007 2,20% 231 0,01% Mimo parlament
MDF-SZSZB, MDF-MNYP és MDF-Fidesz-KDNP 48 947 1,00% 36 669 1,13% Mimo parlament
Ostatní strany 54 916 1,01% Mimo parlament
Nezávislí kandidáti 18 054 0,33% 13 598 0,42% Mimo parlament
Celkem 5 408 050 100% 3 225 636 100% 386 100%

1: MSZP získala 186 mandátů + 4 ze společné kandidátky MSZP-SZDSZ és SZDSZ-MSZP.
2: Společná kandidátka Fidesz-KDNP (Fidesz = 141 a KDNP = 23).
3: SZDSZ získala 18 mandátů + 2 ze společné kandidátky MSZP-SZDSZ és SZDSZ-MSZP.

Volby 2010Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Parlamentní volby v Maďarsku 2010.

Volby 2010 byly šesté svobodné volby Maďarské republiky od pádu komunismu v roce 1989. Prezident republiky László Sólyom vypsal první kolo voleb na 11. dubna, druhé kolo na 25. dubna 2010.[3][4]

Výsledkem voleb je, že se do parlamentu dostaly čtyři strany a jeden nezávislý kandidát: Fidesz-KDNP (263 mandátů), MSZP (59 mandátů), Jobbik (47 mandátů), LMP (16 mandátů) a nezávislí kandidát Oszkár Molnár.[5]

Volby I. kolo II. kolo Počet
mandátů
Mandáty
v %
Úloha v
parlamentu
Počet hlasů Hlasy v % Počet hlasů Hlasy v %
Fidesz-KDNP 2 706 292 52,73% 620 138 53,81% 263 (227) 68,13% (58,80%)1 Vláda
MSZP 990 428 19,30% 326 323 28,32% 59 15,28% Opozice
Jobbik 855 436 16,67% 141 323 12,26% 47 12,18% Opozice
LMP 383 876 7,48% 43 437 3,77% 16 4,15% Opozice
MDF 136 895 2,67% Mimo parlament
CM 45 863 0,89% Mimo parlament
MKMP 5 606 0,11% Mimo parlament
MSZDP 4 117 0,08% Mimo parlament
ÖP 2 732 0,05% Mimo parlament
ZB 1 425 0,03% Mimo parlament
MIÉP 1 286 0,03% Mimo parlament
MCF 491 0,01% Mimo parlament
FKGP 381 0,003% Mimo parlament
Nezávislí kandidáti ??? ??? ??? ??? 1 0,26% Opozice

1: Společná kandidátka Fidesz-KDNP. Po volbách byla vytvořena nezávislá parlamentní frakce KDNP s 36 poslanci.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Jelenkori magyarországi országgyűlési választások na maďarské Wikipedii.

  1. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Vnitropolitická charakteristika [online]. Dostupné online. (Česky) 
  2. EUROSKOP.cz - Maďarsko - Politický systém [online]. Dostupné online. (Česky) 
  3. Tóth-Szenesi Attila. A választás napja április 11. [online]. Index, 20100122 [cit. 2010-01-22]. Dostupné online. (magyar) 
  4. Hirdetmény [online]. Országos Választási Iroda, 2010 [cit. 2010-01-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 16-01-2010. (magyar) 
  5. www.valasztas.hu [online]. [cit. 2010-10-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-09. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat