Paritní bit

Paritní bit je redundantní bit přidaný k datovému slovu a obsahuje paritní informaci o počtu jedničkových bitů ve slově. Paritní bit je určen k jednoduché detekci chyby ve slově. Pomocí paritního bitu lze detekovat lichý počet chyb (chybných bitů) ve slově. Paritní bit je speciální případ 1bitového CRC (polynom x+1). Lichá parita znamená lichý počet jedničkových bitů ve slově (i s paritním bitem), sudá parita sudý počet jedničkových bitů ve slově.

Výpočet paritního bituEditovat

Hodnotu paritního bitu lze jednoduše vypočítat jako XOR mezi všemi datovými bity slova.

Příklad použití paritního bituEditovat

7bitová data 1 byte s paritním bitem
sudá parita lichá parita
0000000 00000000 10000000
1010001 11010001 01010001
1101001 01101001 11101001
1111111 11111111 01111111

Sériová linka a paritní bitEditovat

Při přenosu dat prostřednictvím sériové linky je možné nastavit jeden z následujících druhů parity:

  • žádná parita (none) – paritní bit není posílán
  • lichá parita (odd) – lichý počet jedniček
  • sudá parita (even) – sudý počet jedniček
  • 1 (mark) – paritní bit má vždy hodnotu 1
  • 0 (space) – paritní bit má vždy hodnotu 0

Parita mark a space není příliš užitečná při detekci chyb, ale lze ji použít v případě, kdy je nutná 9bitová komunikace prostřednictvím obvodu, který umožňuje maximálně 8bitovou komunikaci.

Související článkyEditovat