Slovo (paměťová jednotka)

základní množství informace zpracovatelné v jednom kroku počítačem

Hovoříme-li o počítačích, označujeme pojmem slovo (používá se i anglický výraz word) největší[1] počet bitů, se kterým počítač pracuje, když zpracovává data. Velikost slova je důležitou veličinou při návrhu počítačové architektury. Slovo se dělí na dvě půlslova (halfword).

Velikostí slova je ovlivněno mnoho dalších parametrů počítače:

  • Například registry procesoru mají většinou velikost slova.
  • Typická číselná hodnota, se kterou počítač pracuje (např. v programovacím jazyce C se označuje int) má též velikost jednoho slova.
  • Adresa jednoznačně určující místo v paměti má většinou velikost slova.

Dnešní počítače mají většinou velikost slova stanovenou na 16, 32 nebo 64 bitů. V historii bylo používáno i mnoho dalších velikostí (12, 36, 60…), některé počítače dokonce nepracovaly v desítkové soustavě (místo dvojkové) a měly slova o velikosti 10 nebo 12 číslic (v tomto případě nešlo o bity), jiné počítače ani neměly pevně stanovenou délku slova.

Windows API editovat

Mikroprocesory používané dnes v osobních počítačích jsou v drtivé většině založeny na architektuře x86 (např. Intel Pentium a AMD Athlon). Architektura x86 přitom zahrnuje několik generací. Například u procesorů Intel 8086 a 80286 je šířka slova 16 bitů, u IA-32 (Pentium) je to 32 bitů a u IA-64 je šířka slova 64 bitů. Avšak všechny tyto procesory současně podporují i instrukční sady předchozích generací.

Windows API (základní knihovna operačního systému Windows) proto definuje typ WORD jako 16 bitů, v návaznosti na typy BYTE a DOUBLEWORD. Následně byly názvy pro bezznaménkové celočíselné datové typy pevné bitové šířky definovány odlišně v normě jazyka C (viz tabulka).

Windows API jazyk C překlad velikost
BYTE uint8_t bajt, slabika 8 bitů
WORD uint16_t slovo 16 bitů
DWORD uint32_t zkratka pro "double word", tj. dvouslovo 32 bitů

Tabulka velikostí slova editovat

Rok Počítač
Architektura
Velikost slova
w
Velikost
celého čísla
Velikost
desetinného čísla
Velikost
instrukce
Velikost
odkazu do paměti
1941 Zuse Z3 22 b w 8 b w
1942 ABC 50 b w
1944 Harvard Mark I 23 d w 24 b
1946
(1948)
ENIAC 10 d w
(2d [1])
1951 Univac I 12 d w ½w w
1952 IAS machine 40 b w ½w w
1952 IBM 701 36 b ½w, w ½w ½w
1953 IBM 702 n d 0d, ... 511d 5d d
1954 IBM 650 10 d w w w w
1954 IBM 704 36 b w w w w
1954 IBM 705 n d 0d, ... 255d 5d d
1959 IBM 1401 n d 1d, ... d, 4d, 5d, 7d, 8d d
1959 IBM 1620 n d 2d, ... 4d, ... 102d 12d d
1960 LARC 12 d w, 2w w, 2w w w
1960 PDP-1 18 b w w w
1961 IBM 7030
(Stretch)
64 b 1b, ... 64b,
1d, ... 16d
w ½w, w b, ½w, w
1962 IBM 7094 36 b w w, 2w w w
1964 CDC 6600 60 b w w ¼w, ½w w
1965 IBM 360 32 b ½w, w,
1d, ... 16d
w, 2w ½w, w, 1½w 8 b
1965 UNIVAC 1108 36 b 1/6w, ¼w, 1/3w, ½w, w w, 2w w w
1965 PDP-8 12 b w w w
1970 PDP-11 16 b w 2w, 4w w, 2w, 3w 8 b
1971 Intel 4004 4 b w 2w, 4w w
1972 Intel 8008 8 b w w, 2w, 3w w
1975 Cray-1 64 b 24 b, w w ¼w, ½w w
1978
(1980)
Intel 8086
(w/Intel 8087)
16 b 8 b, w
(w, 2w, 4w)

(2w, 4w, 5w, 17d)
8, 16, 24, ... 112 b 8 b
1978 VAX-11/780 32 b 8 b, ½w, w, 1d, ... 31d, 1b, ... 32b w, 2w TBD 8 b
1979 Motorola 68000 32 b 8 b, ½w, w ½w, w, ... TBD 8 b
1982
(1983)
Motorola 68020
(w/Motorola 68881)
32 b 8 b, ½w, w
(w, 2w, 2½w)
½w, w, ... TBD 8 b
1985 MIPS 32 b 8 b, ½w, w w, 2w w 8 b
1991 PowerPC 32 b 8 b, ½w, w w, 2w w 8 b
2000 Itanium (IA-64) 64 b 8 b, ¼w, ½w, w ½w, w 41 b 8 b
zkratky: b: bity, d: desítkové číslice, w: velikost slova v dané architektuře, n: různá velikost

Související články editovat

Reference editovat

  1. Procesor (mikroprocesor). www.fi.muni.cz [online]. [cit. 2018-12-06]. Dostupné online.