Paralelogram

rozcestník

Paralelogram může mít více významů:

  • Rovnoběžník – rovinný útvar tvořený dvěma páry rovnoběžných úseček
  • Paralelogram (technika) – dvojklikový typ čtyřkloubého mechanismu, ve kterém se obě hlavní části otáčejí o plný úhel v souhlasném smyslu