Palubní funkce na lodích

(přesměrováno z Palubní funkce)

Palubní funkce jsou označení pro členy posádky, které se používají na palubách obchodní či dopravní lodi. Ty určují postavení osoby v hierarchii posádky. Vrcholem této hierarchie je vždy velitel lodě v případě námořní plavby, respektive vůdce plavidla při vnitrozemské plavbě.

Kapitán, kormidelník a lodivod na palubě finské lodi MS Bore

Palubní funkce jsou používány i na válečných lodích, nesmějí se však zaměňovat s námořními hodnostmi. Například velitel lodi může mít nižší nebo vyšší hodnost než kapitán.

Posádka námořní lodě editovat

 
Námořnická knížka, doklad každého člena posádky, v němž je uvedena současná i předešlé palubní funkce[1]

Posádku námořní lodě tvoří velitel lodě, důstojníci a lodní mužstvo. Lodní mužstvo tvoří členové strážní služby a pomocný personál. Posádka se člení na tři úrovně:[2]

 • velitelskou úroveň, do níž patří
  • velitel lodě, a dále
  • první palubní důstojník,
  • první strojní důstojník a
  • druhý strojní důstojník;
 • provozní úroveň, do níž patří
  • palubní důstojník strážní služby,
  • strojní důstojník strážní služby,
  • radiodůstojník, elektrodůstojník; a
 • pomocnou úroveň, do níž patří členové strážní služby.

Označení editovat

 
Obvyklé označení kapitána

Funkční označení na uniformách (v podobě nárameníků nebo prýmků) není stejně jako v případě letectva žádným předpisem stanovené, zpravidla používají plavební společnosti tento systém:[3][4]

Pruhy Palubní oddělení Strojní oddělení
1 podélný
kadet
1 příčný
člen strážní služby
2 příčné palubní důstojník strážní služby strojní důstojník strážní služby
3 příčné první palubní důstojník druhý strojní důstojník
4 příčné velitel lodě (kapitán) první strojní důstojník

Příslušníci palubního oddělení mají pruhy doplněny odznakem kotvy a příslušníci strojního oddělení odznakem lodního šroubu. Radiodůstojník a elektrodůstojník používají 2 příčné pruhy bez odznaku.

Posádka námořní jachty editovat

Posádku námořní jachty tvoří:[2]

 • velitel námořní jachty, a
 • členové mužstva námořní jachty.

Posádka vnitrozemského plavidla editovat

 
Vzor průkazu Vůdce plavidla

Posádku plavidla tvoří její členové na jednotlivých úrovních obsluhy plavidla, jmenovitě:[5]

 • na řídící úrovni vůdce plavidla;
 • na provozní úrovni
  • kormidelník,
  • kvalifikovaný lodník
  • lodník;
 • na vstupní úrovni
  • pomocný lodník, a
  • plavčík.

Odkazy editovat

Související články editovat

Reference editovat

 1. Vyhláška ministerstva dopravy č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu. In: Sbírka zákonů. 2015. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online. Příloha č. 9.
 2. a b Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 28. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 3. MEHTA, Praneet. RANKS IN MERCHANT NAVY [online]. Merchant Navy Decoded, 2021-12-01 [cit. 2023-10-06]. Dostupné online. 
 4. What is the Merchant Navy? [online]. 2019-03-07 [cit. 2023-10-06]. Dostupné online. 
 5. Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. In: Sbírka zákonů. 1995. Dostupné online. § 24. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.