Palubní funkce se používají na palubách obchodní či dopravní lodi. Ty určují postavení osoby v hierarchii posádky. Jsou používány i na válečných lodích, nesmějí se však zaměňovat s námořními hodnostmi.[1]

Posádka námořní lodě Editovat

 
Kapitán, kormidelník a lodivod na palubě finské lodi MS Bore

Posádku námořní lodě tvoří velitel lodě (kapitán), důstojníci a lodní mužstvo. Lodní mužstvo tvoří členové strážní služby a pomocný personál.[1]

Důstojníci

 • První palubní důstojník
 • Palubní důstojník strážní služby
 • Strojní důstojník strážní služby
 • První strojní důstojník
 • Druhý strojní důstojník
 • Radiodůstojník
 • Elektrodůstojník

Lodní mužstvo se dále dělí na funkce podle odborné způsobilosti:[2]

Strážní služba

 • Palubní oddělení:
  • Námořník II. třídy
  • Námořník I. třídy
  • Loďmistr
  • Palubní asistent
 • Strojní oddělení:
  • Motorář II. třídy
  • Motorář I. třídy
  • Strojmistr
  • Strojní asistent

Pomocný personál

 • Radio-asistent
 • Elektrotechnik
 • Lodník
 • Strojní pomocník
 • Lodní kuchař
 • Lodní steward

Posádka námořní jachty Editovat

Posádku námořní jachty tvoří velitel námořní jachty a členové mužstva námořní jachty.[1]

Odkazy Editovat

Reference Editovat

 1. a b c Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 450/2000 Sb., o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Související články Editovat