Letecký personál

osoby provozující letadlo za letu

O leteckém personálu civilního letectví a jeho způsobilosti pojednává letecký předpis L1, který vychází z leteckého zákona, tj. z annexu 1 statutu ICAO, odborné vládní organizace OSN pro civilní letectví.

Leteckým personálem jsouEditovat

 1. výkonní letci
 2. obsluhující personál
 3. pozemní letecký personál

Obecně jsou leteckým personálem osoby, které zabezpečují bezpečnost a plynulost leteckého provozu.

Posádkou letadla se rozumíEditovat

fyzické osoby, které se účastní letu na palubě letadla (tedy letounu, vrtulníku, nebo jiného letadla, např. vzducholodi) a vykonávají činnosti k zajištění bezpečného provedení letu (výkonní letci plus obsluhující personál). Do posádky letadla se také započítají letoví inspektoři, nebo examinátoři (instruktoři), pokud provádějí činnosti související s kontrolou letu, nebo za účelem udržování kvalifikace členů pravidelné posádky letadla.

Členové leteckého personálu musí býtEditovat

 1. zdravotně způsobilí – tuto kontrolní činnost provádí pro všechny letce a ostatní letecký personál jak v civilním letectví, tak ve vojenském letectví, Ústav leteckého zdravotnictví (ÚLZ), Praha. O tom obdrží Osvědčení zdravotní způsobilosti.
 2. odborně způsobilí – tuto kontrolní činnost pro civilní letectví provádí Úřad pro civilní letectví (ÚCL). Pro vojenské letectví tuto činnost vykonává Ministerstvo obrany (MO). Civilní piloti obdrží Pilotní průkaz PPL, CPL, nebo ATPL. Vojenští piloti obdrží Průkaz pilota AČR (Armády ČR).

Odborná způsobilost se zjišťuje teoretickými testy a praktickou zkouškou s inspektorem, a to podle mezinárodních předpisů ICAO (anexy 1 až 18), jejichž ekvivalenty jsou české letecké předpisy řady L1 až 18, a evropských leteckých předpisů JAA (řady JAR) – Spojených leteckých úřadů. Předpisy JAA jsou ekvivalentní, nebo v mnoha případech mnohem přísnější, než ekvivalentní americké předpisy FAA – Federálního leteckého úřadu USA.

Výkonní letci – piloti, mohou mítEditovat

 • jednak různé stupně průkazu způsobilosti pilota:
  1. PPL – Private Pilot Licence – průkaz soukromého pilota
  2. CPL – Commercial Pilot Licence – průkaz obchodního pilota
  3. ATPL – Air Traffic Pilot Licence – průkaz dopravního pilota,
 • jednak různé kvalifikace – instruktor, examinátor
 • jednak různé ratingy – IR(přístroje; pro lety IFR), ME(vícemotorové), atd.,
 • jednak různé typové zkoušky – např. Z-43, L-29, L-39, B-737, C-172, atd.

CPL a ATPL piloti létají za úplatu. Pilotní oprávnění vyššího stupně zahrnuje práva všech nižších stupňů.

Zkoušky odborné způsobilosti pilotů zahrnují tyto předmětyEditovat

 1. Letecké předpisy, letecký zákon a provozní postupy ATC (JAR-FCL-1)
 2. Draky letadel (konstrukce trupů a křídel), letecké motory, systémy
 3. Letecké přístroje
 4. Hmotnosti a vyvážení letounů
 5. Plánování a monitorování letů
 6. Výkony letadel
 7. Lidská výkonnost a omezení (lékařské a psychologické znalosti)
 8. Letecká meteorologie, letová dokumentace Jeppessen
 9. Klasická letecká navigace
 10. Letecká radionavigace
 11. Provozní postupy
 12. Základy letu - aerodynamika
 13. Radiokomunikace

Kromě záznamu o vykonání těchto zkoušek u ÚCL, musí každý pilot mít platný Všeobecný průkaz radiotelefonisty Letecké pohyblivé služby, který získá složením zkoušky u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Zkouška sestává z:

 1. zeměpis ČR a zeměpis světa
 2. telekomunikační znalosti (v rozsahu leteckého předpisu L10)
 3. praktické schopnosti radiokomunikace v češtině a v angličtině

Průkaz radiotelefonisty má platnost 5 let. Pak je nutné jej u ČTÚ prodloužit.

Rozsahem zkoušené látky, i několikahodinovým prováděcím limitem, se každá jednotlivá odborná zkouška podobá státním závěrečným zkouškám na vysokých školách.

Všichni členové leteckého personálu mají ve svých průkazech (pilota, technika, letušky, letového dispečera, atd.) potvrzeno osvědčení o odborné způsobilosti na 1 rok. Každý rok pak všichni musí znovu absolvovat lékařské prohlídky na ÚLZ, prokazovat teoretické a praktické odborné zkušenosti u ÚCL a ÚCL každý rok prodlužuje příslušnou licenci.

Letecký předpis specifikujeEditovat

A) posádky letadel
soukromý pilot letounu
obchodní pilot letounu
dopravní pilot letounu
soukromý pilot vrtulníku
obchodní pilot vrtulníku
dopravní pilot vrtulníku
pilot kluzáku
pilot volného balónu (nebo horkovzdušného balónu)
palubní inženýr
palubní navigátor (tato kvalifikace se už neobnovuje – nahradily je FMC – letové palubní počítače)
PRO POTŘEBY ČR doplněno:
pilot ultralehkého letounu
obsluhující personál: palubní průvodčí (letuška, stevard)
B) ostatní personál- technik/inženýr/mechanik pro údržbu letadel
řídící letového provozu ATC
dispečer letecké dopravy
operátor letecké stanice
C) doprovodný personál (stanovuje příslušný letecký provozovatel)
pracovníci pro leteckou záchrannou službu
pracovníci pro leteckou poštu, atd.

Věkové omezení a nálety pilotůEditovat

Upřesnění k věku v leteckému předpisu L1 (mezinárodní platnost) je v evropském leteckém předpisu JAR-FCL 1.075:

16 let: (min.věk) pilot kluzáků
16 let: (min.věk) soukromý pilot letounů, pilot motorového kluzáku
18 let: (min.věk) obchodní pilot - min. nálet 200 hodin
21 let: (min.věk) dopravní pilot - min. nálet 1500 hodin
60 let: (max. věk) pilot nasazovaný na lety obchodní letecké přepravy – nesmí letět jako PIC, pouze jako člen vícečlenné posádky (mezinárodní ustanovení ICAO)
60 let: (max. věk) francouzské upřesnění JAR-FCL – pilot nesmí létat obchodní lety ani jako kopilot (en: co-pilot, druhý pilot)
62 let: (max. věk) české upřesnění JAR-FCL - pilot nesmí létat obchodní lety ani jako co-pilot
65 let: (max. věk) pilot nesmí létat obchodní lety ani jako co-pilot (mezinárodní ustanovení ICAO)

Evidence leteckého personáluEditovat

Každý platný průkaz člena leteckého personálu je zapsáno v evidenci leteckého personálu, kterou v ČR vede (dle mezinárodní dohody ICAO) ÚCL (Úřad pro civilní letectví). Převod průkazu (např. průkazu obchodního pilota) do evidence leteckého personálu jiného státu je možný. Současná platnost dvou průkazů způsobilosti člena leteckého personálu v evidenci dvou různých států je vyloučena. Podobný je princip evidence letadel - viz letecký rejstřík.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat