Vůdce plavidla (tradičně nazývaný také kapitán) je ve vnitrozemské plavbě osoba, která vede plavidlo nebo sestavu plavidel v provozu na vodní cestě.

Štěpán Rusňák, kapitán říční plavby, někdejší výkonný ředitel společností Pražské Benátky a Pražská paroplavební společnost

Právní vymezení editovat

 
Obvyklé označení kapitána

V ČR postavení vůdce plavidla popisuje zákon o vnitrozemské plavbě[1] a prováděcí vyhláška k němu.[2] Vůdce plavidla je zejména povinen zajistit, aby při provozování plavidla nebyla ohrožena bezpečnost osob na plavidle a ostatních účastníků plavebního provozu a aby nedošlo k ohrožení nebo poškození plavidel nebo staveb na vodní cestě nebo k ohrožení nebo poškození životního prostředí.

Vůdce plavidla vykonává na plavidle činnosti spočívající ve vedení plavidla při jeho pohybu na vodní cestě, jimiž jsou vydávání příkazů členům posádky plavidla při jimi vykonávaných činnostech, naplánování plavby, vedení plavidla a bezpečné manévrování s ním, včetně řešení nouzových situací v souladu s pravidly plavebního provozu a pravidly přepravy nebezpečných věcí. Dále je jeho úkolem zajištění bezpečné přepravy cestujících včetně pomoci osobám se zdravotním postižením a nakládky materiálu s ohledem na stabilitu plavidla a kontrola bezpečného provozu a zajištění údržby strojního, elektrotechnického a elektronického zařízení na plavidle.

 
Vzor průkazu Vůdce plavidla

Dělení:[3]

  • Vůdce plavidla
  • Vůdce plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW
  • Vůdce plavidla plujícího pomocí radaru
  • Vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy s plochou alespoň 7000 m2

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. In: Sbírka zákonů. 1995. Dostupné online. § 8. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. Vyhláška ministerstva dopravy č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě. In: Sbírka zákonů. 2023. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  3. Souhrn změn v zákoně o vnitrozemské plavbě v souvislosti se zavedením EU směrnice o uznávání odborných kvalifikací v plavbě [online]. Státní plavební správa [cit. 2023-10-09]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat