Vůdce malého plavidla

Vůdce malého plavidla - VMP je osoba, která je držitelem průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla, což je osvědčení vydávané Státní plavební správou na základě Vyhlášky č. 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Vůdce malého plavidla je oprávněn vést plavidlo dané velikosti na všech vodních cestách v ČR, zároveň je oprávněn vést rekreační plavidlo na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla i v pobřežních mořských vodách do 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů do 4° Beaufortovy stupnice, do výšky vlny 1,2 m a za dne.

Parametry malého plavidlaEditovat

Malým plavidlem se rozumí plavidlo s motorem o výkonu nad 4 kW nebo celkovou plochou plachet nad 12 m2 nebo celkovou hmotností nad 1000 kg.

Podmínky získání průkazu vůdce malého plavidlaEditovat

  • Věk minimálně 16 let
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Lékařský posudek o způsobilosti k vedení rekreačního plavidla
  • Vykonání zkoušky u Státní plavební správy

Zkouška VMPEditovat

Zkouška VMP se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části musí uchazeč prokázat znalosti z oblasti plavebního provozu, základů techniky a zdravovědy. Praktická zkouška zahrnuje předvedení základních manévrů lodi před pověřeným zkušebním komisařem (pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla ).

Kategorie VMPEditovat

  • M – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu
  • M20 – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW (žadatel ve věku 16-18 let)
  • S – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet
  • S20 – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 (žadatel ve věku 16-18 let)

Externí odkazyEditovat