PAM-Crash

softwarový balíček

Pam-Crash je MKP řešič, který je součástí softwarového balíku VPS (Virtual Performance Solution) firmy ESI Group. Software je používaný pro simulaci nárazu a posouzení bezpečnosti. Tento software je v současnosti nejčastěji používán v automobilovém průmyslu, ale také v oblastech leteckého a kosmického vývoje a výzkumu a v neposlední řadě v oblasti obrany tzv. defense pro simulace explozí a oblast balistiky včetně terminální.

Software je vyvíjen od roku 1978 a je spojen s počátkem simulací crashů automobilů. Software je postaven na metodě konečných prvků (MKP) a umožňuje modelování složité geometrie díky široké nabídce různých typů konečných prvků. Program nabízí širokou škálu lineárních a nelineárních materiálů včetně visko-plastických, pěnových materiálů a mnohovrstevnatých kompozitů včetně modelů porušení.
Je zde využito explicitní formulace MKP, díky tomu je software vhodný pro simulaci nelineárních úloh s velkým množstvím kontaktů (především na základě penaltového algoritmu).